Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Biremon 1:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1-3)

  • Ana tangira Biremon ma ana onimaki (4-7)

  • E bubutii Bauro ibukin Onetimo (8-22)

  • Ana taeka ni kaboo Bauro (23-25)

 Ngai ae Bauro ae I karabuutinaki+ ibukini Kristo Iesu, ma Timoteo+ ae tarira. Nakoni Biremon ae tangiraki iroura, ae raora ni mwakuri,  ao nakon Abebia ae mwaanera, ao Arekibo+ ae raora n tautia ibukini Kristo, ao kaain te ekaretia ane n am auti:+  Ke e mena iroumi te akoi ae rianako ma te rau mairoun te Atua ae Tamara, ao te Uea ae Iesu Kristo.  I aki toki ni kaitaua Atuau ngkana I mwanewea taekam n au tataro,+  ngkai I teimatoa n ongongo taekan am onimaki ao am tangira ibukin* te Uea ae Iesu, ao ibukia* te koraki aika itiaki* ni kabane.  I tataro bwa e na kairiko te onimaki ane iroum ma raom n onimaki bwa ko na atai kakabwaia ni kabane ake ti karekei rinanoni Kristo.  Bwa I rangi ni kimwareirei tariu ao ni kabebeteaki n am tangira, ibukina bwa e kaungaaki nanoia te koraki aika itiaki* iroum.  Aei bukina ae I aki tua iai nakoim bwa ko na karaoa ae riai, e ngae ngke iai inaomatau ni karaoa anne ngkai I katiteuanaaki ma Kristo,  ma I kaungako n te tangira, ao n arou aei, ngai ae Bauro ae I a kara, eng, ae I karabuutinaki ngkai ibukini Kristo Iesu. 10  I kaungako ibukin natiu ae Onetimo,+ are I a tia n riki bwa kaanga tamana+ n au tai ni kabureaki.* 11  Akea ngkoa bongana iroum, ma e a rangi ni bongana ngkai iroum ao irou. 12  I a kaoka ngkai teuaei nakoim, eng, are boni ngaia buroou.* 13  I kan taua irou ikai bwa e na onea mwim ni buobuokai n au tai ni kabureaki ibukin te rongorongo ae raoiroi.+ 14  Ma I aki kani karaoa te bwai teuana n akea am kariaia, bwa e aonga n aki tebonaki am akoi nakoiu ma e na bon nako mai nanom.+ 15  Bwa tao e kitaniko teuaei ibukin tabeua te tai,* bwa e aonga ni manga okiriko ao n tiku iroum n aki toki, 16  n arona ae ai tiaki te toro+ ma e a kakawaki riki nakon te toro, bwa ai te tari ae tangiraki,+ ai moarara riki irou, ao ai batira riki ngkanne reitakimi i marenami ngkai am toro ngaia ao te tari naba ae tangiraki ae beku ibukin te Uea. 17  Mangaia ae ngkana ko taku bwa raoraom ngai,* ao butimwaea raoi teuaei ma te akoi n arom ni butimwaeai. 18  Ma ngkana e a tia ni karaoa ae kairua nakoim ke e bae iroum n te bwai teuana, ao taua anne bwa baeu. 19  I korea aei n oini baiu ngai ae Bauro: N na boni kabwaraa nakoim—ao tiaki n ae I tuangko bwa ko bae naba irou ibukini maium. 20  Eng tariu, kioina ngkai taan rimwin te Uea ngaira, I bia karekea kabwaiau mairoum ni butiiko bwa ko na kabebetea nanou ngkai te tia rimwini Kristo ngai. 21  I koroboki nakoim bwa I onimakiniko bwa ko na bon ira nanou, ao I ataiko bwa ko na boni karaoa ae raka riki nakon ae I taekinna. 22  Ma irarikin anne, katauraoa naba au tabo ni maeka, bwa I kantaningaia bwa N na kaokaki nakoimi*+ man ami kakorakora n tataro ibukiu, bwa I aonga ni beku ibukimi. 23  E kamauriko Ebabera+ ae raou n taenikai ibukini Kristo Iesu, 24  ao Mareko naba, Arititareko,+ Tema,+ ao Ruka,+ aika raou ni mwakuri. 25  E na mena iroumi ana akoi ae rianako te Uea ae Iesu Kristo, ibukin raoiroin nanomi ae kam kaotiotia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “nakon.”
Ke, “nakoia.”
Ke, “tabu.”
Ke, “tabu.”
Kuriiti, “ni kabaeaki.”
Ke, “ae I tatangiria.”
Kuriiti, “teuana te aoa.”
Kuriiti, “te tia ibuokanibwai ma ngai.”
Ke, “kabwaraaki nakoimi.”