Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ana Anene Toromon 8:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Te ateiaine (1-4)

  • “Tera ngke kaanga boni mwaaneu ngkoe” (1)

 • Mwaanen te ateiaine (5a)

  • ‘Antai aei, ae taua bain teuae tangiraki irouna?’

 • Te ateiaine (5b-7)

  • “E korakora te tangira n ai aron te mate” (6)

 • Mwaanen te ateiaine (8, 9)

  • “Ngkana te oo ngaia, . . . ma ngkana te mataroa ngaia, . . .” (9)

 • Te ateiaine (10-12)

  • “I am a wall” (10)

 • Te tia kawakintiibu (13)

  • ‘Kariaia bwa N na ongora bwanaam’

 • Te ateiaine (14)

  • “Kawaekoako n ai aron te katere”

8  “Tera ngke kaanga boni mwaaneu ngkoe,Ae kammammaaki ni mamman tinau! Ao ngkana I noriko i tinaniku ao I a boni kaboria naba ma ngkoe,+Ao akea ae e na ribaai.   N na kairiko,N na kairiko nako nanon ana auti tinau+Are neiere reireinai. N na anganiko te wain ae renganaki bwa ko na nimma,Ao ranin taiani bamkuranete* ae ranna ae boou.   E na mena baina are te maing i aan atuu,Ao e na rabwatai baina are te atai.+   I kaakingkami i aan te taetae n tuea, ngkami aika natin Ierutarem aika aine: Tai kataia ni kauekea ke ni karikirakea te tangira irou ni karokoa ae e a ueke i bon irouna.”+   “Antai neie nakomai man te rereua aei,Ae taua bain teuae tangiraki irouna?” “I kautiko i aan te kai ae te aboro. Ikekei are e ariri iai ibukim tinam. Ikekei are e ariri iai neiere bungiko.   Kanimwai bwa te bwai ni kanikina i aon nanom,Bwa te bwai ni kanikina i aon anganibaim. Bwa e korakora te tangira n ai aron te mate,+Ao e teimatoa ana kakaonimaki n ai aron te Ruanimate.* Bon te ai ae urarake aina, ae ana ai Iah.*+   A aki kona taian nao ni kamatea te tangira,+Ao a aki kona naba taiani karaanga n uotianako.+ Ngkana e kan anga ana bwai ni kabane aika kakawaki ake n ana auti te mwaane temanna ibukin te tangira,Ao a na bon ribaaki baikanne* irouia aomata.”   “Iai mwaanera ae ­uarereke,+Ao akea mammana. Tera ae ti na karaoia ibukini mwaanera N te bong are a na roko iai ni butiia bwa e na riki bwa te buu te aine?”   “Ngkana te oo ngaia, Ao ti na baunna n te tirewa, Ma ngkana te mataroa ngaia, Ao ti na raubabanna n te rai ae te kai ae te tiira.” 10  “Boni ngai te oo, Ao mammau kaanga ai aron taian taua. Mangaia are I a riki i matan teuaei Bwa kaanga te aine ae reke irouna te rau. 11  Iai ana nne ni kureebe+ Toromon i Baaraamon. E katuka mwiokon te nne ni kureebe irouia taan tararuaia. A na bane n uota kaka teuana tenga te mwakoro n tirewa ibukin uaana. 12  Iai au nne ni kureebe ae bon oin au bwai. Am bwai ngkoe ae Toromon mwakoro n tirewa* ake tenga, Ao ake uabubua aia bwai te koraki ake a tararuaa uaana.” 13  “Ngkoe ae ko mamaeka n taian onnaroka,+ A ongora raou* ni bwanaam. Kariaia bwa N na ongora iai.”+ 14  “Biiri ngkoe raou ae tangiraki, Kawaekoako n ai aron te katere*+ Ke te ria mwaane ae ataei, Riaoni maunga ake a riki iai aroka aika boiarara.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
“Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ke tao, “Teuanne.”
Ebera, “Tenga.”
Tao, “raom.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”