Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ana Anene Toromon 7:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te uea (1-9a)

    • “Ai kakatekera ngkoe ae te aine ae ko tangiraki” (6)

  • Te ateiaine (9b-13)

    • “Boni ngai ana bwai teuare tangiraki irou, ao e bon tangirai” (10)

7  “Ai tamaroara waem i nanon am kau,Ngkoe ae te nati te aine ae raoiroi arona! Teiteini boton rangam kaanga ai aroni bwaai ni katamaroaAe ana mwakuri bain te tia karaobwai.   Butom bon te boora ae mronron. E bia aki tare n te wain ae renganaki. Birotom bon te bwariko ni uita,Ae otabwaniniaki n taiani kiebu.   Mammam akana uoua kaanga ai aron taian ria aika rangi n ataei,Aika bunin te katere* aika bwebwee.+   Roroam+ kaanga ai aron te taua ae te aiwere.*+ Matam+ kaanga ai aron neei i Etiibon,+I rarikini mataroan ooni Betarabim. Bwairim kaanga ai aron te taua are i Rebanon,Are kaitaraa Tamateko.   E bauniko atum n ai aroni Karemera,+Ao iram* ae buabuataki+ kaanga ai aron te karai ae beboo ae buraen te tiibu.+ E anaaki nanon* te uea n iram ae mwarairai ae tinetine.   Ai baaraoira ngkoe ao ai kakatekera ngkoeAe te aine ae ko tangiraki, i aoni bwaai nako aika rangi ni kakimwareirei!   Teiteim kaanga ai aron te aroka ae te baam,Ao mammam kaanga ai aron amwi n tate.+   I taku, ‘N na tamwarakea te aroka ae te baam,Bwa N na anai amwina.’ Ke a riki mammam bwa kaanga amwi ni kureebe,Ao ni boiarara ikeikem n ai aron taian aboro,   Ao wim* bwa kaanga te wain ae te kabanea n raoiroi.” “E bia marannako n ruo rikaaki ibukin raou ae tangi­raki,Ao n raanganako ni karaurau i aon riaia akana matu. 10  Boni ngai ana bwai teuare tangiraki irou,+Ao e bon tangirai. 11  Nakomai ngkoe ae ko tangiraki irou,Ti a nakon taian tawaana, Ti na maeka i buakon aroka aika enna.+ 12  Ti a kautimwaakaira bwa ti na nakon taiani nne ni kureebeN noria ngkana e a rikirake* te kai ae te kureebe,Ngkana a a raure ueeia,+Ngkana a a uee bamkuranete.*+ N na kaotiota ikekei tangiram irou.+ 13  A kakiakiai boiararaia taiani manrureke,*+Ao a mena uaanikai aika rangi n raraoi i rarikin ara mataroa.+ I kawakin ake a boou ibukim ao ake a a maan naba,Ngkoe ae raou ae tangiraki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “atum.”
Ke, “kabaeaki.”
Ebera, “ngangarakem.”
Ke, “bwebwe.”
Nora Nanon Taeka.
Te aroka ae aekakin te buteeta ae iai uaana.