Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ana Anene Toromon 4:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tia kawakintiibu (1-5)

    • “Ko baaraoi ngkoe ae ko tangiraki irou” (1)

  • Te ateiaine (6)

  • Te tia kawakintiibu (7-16a)

    • ‘E a anaaki nanou iroum ngkoe ae au kainrou’ (9)

  • Te ateiaine (16b)

4  “Noria! Ko baaraoi ngkoe ae ko tangiraki irou. Noria! Ko baaraoi. Matam boni mataia taobe i aan rabunani matam. Iram kaanga ai aron te nanai ni kooti,Aika rereena n ruo rikaaki mani maungan nako Ki­re­ata.+   Wim kaanga ai aron te nanai n tiibu ake a a tibwa koroburaeaki,Ake a a tibwa oki n tebokaki,Ao a bane ni kiribwebwee bunia,Ao akea ae e bua natina.   Riam kaanga ai aron te karai ae uraroo,Ao e kamaiu am taetaenikawai. Tabam* i aan rabunani matamKaanga ai aron iteran te bamkuranete.*   Roroam+ kaanga ai aron ana taua Tawita,+Ae e kateaki n atibu aika karinanaki,Ae a katineaki iai otanga aika tenga,Ake aia otanga ni kabane aika mronron mwaane aika korakora.+   Mammam akana uoua kaanga ai aron taian ria aika rangi n ataei,Aika bunin te katere* aika bwebwee,+Ake a amwamwarake i buakoni kiebu.”   “N na touaanako kawaiu nakon te maunga ae iai te mura* iaiAo te tabuki ae iai te ribano* iai,Imwain ae e a karekare angin* te ngaina ao e a birinako te nuu.”+   “Ko rangi ni baaraoi ngkoe ae ko tangiraki irou,+Akea buakakam.   Nakomai irai mai Rebanon, ngkoe ae au kainrou. Nakomai irai mai Rebanon.+ Ruuo mai taubukin Amana,Mai taubukin Tienira, ao taubukin Oman,+Mani bwangaia raian, man aia maunga rebwari.   E a anaaki nanou+ iroum mwaaneu, ae au kainrou,E a anaaki nanou iroum n tii teuana taraakiu iroum ni matam,N tii teuana bwaini mwaen roroam. 10  Ai tamaroara kaotiotan am tangira+ mwaaneu, ae au kainrou! E raoiroi riki nakon te wain kaotiotan am tangira,+Ao boiararan am kaboiarara nakon aeka n rengarenga nako!+ 11  A timtim riam au kainrou n ai aroni nnen aia karewe manibeeru.+ A mena i aan newem aia ­karewe manibeeru ao rannimamman te man,+Ao boiararan am kunnikai kaanga ai aroni boiararan Rebanon. 12  Kaanga ai aron te onnaroka ae roka mwaaneu ae au kainrou,Te onnaroka ae roka ao te koburake n ran ae kainaki n rabunaki. 13  Bwebwem* bon te bwaretaiti* ae kanoana bamkuranete,Ma uaanikai aika taiani kabanea n tamaroa, aroka aika enna n ikotaki ma aroka aika boiarara, 14  Ae te naro*+ ma te taberon,* te karemati*+ ma te tineman,*+Ma aeka n aroka nako aika ribano, te mura ma aroe,+N ikotaki ma boiarara ni kabane aika taiani kabanea n raoiroi.+ 15  Bon te koburake n ran ngkoe n te onnaroka, te mwanibwa ae itiaki ranna,Ao karaanga n ran mai Rebanon.+ 16  Ko na uti ngkoe ae te angimeang,Ko na wai ngkoe ae te angimaiaki. Ikeike* nako aon au onnaroka. Ke e kianako boiararana.” “Ke e rin raou ae tangiraki i nanon ana onnarokaAo ni kang uaana aika taiani kabanea n tamaroa.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke “Boram.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “e a ikeike te ngaina.”
Ke tao, “kunim.”
Ke, “onnaroka.”
Nora Nanon Taeka.
Te aeka n uee teuana.
Te maunei ae boiarara.
Kunin te kai ae boiarara ao e kakabonganaaki naba n te kuuka.
Ke, “Karekare ni karaurau.”