Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ana Anene Toromon 1:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Te anene ae te kabanea n raoiroi (1)

 • Te ateiaine (2-7)

 • Natin Ierutarem aika aine (8)

 • Te uea (9-11)

  • “Ti na karaoi bwaai ni katamaroa aika koora ibukim” (11)

 • Te ateiaine (12-14)

  • ‘Titeboo raou ae tangiraki ma te baeki ni mura’ (13)

 • Te tia kawakintiibu (15)

  • “Ko baaraoi ngkoe ae ko tangiraki irou”

 • Te ateiaine (16, 17)

  • ‘Ko baaraoi, ngkoe ae ko tangiraki irou’ (16)

1  E kangai ana anene Toromon+ ae te anene ae te kabanea n raoiroi nakon anene nako:*   “Ke e kaboria ma ngai teuaei n ana kaboria riana,Bwa e raoiroi riki nakon te wain kaotiotan am ­tangira.+   E kamaiu boiararani kabiram.+ Aram kaanga ai aron te kabira ae boiarara ae kabwaroaki.+ Anne bukina ae a tangiriko iai ateiaine.   Kairai ma ngkoe,* ao ti na birinako. E a tia te uea ni kairai nako nanon ana ruu nako! Ti na uaia ni kimwareirei ma ni kakatonga. Ti na kamoamoaa* riki kaotiotan am tangira nakoni kamoamoaan te wain. E bon riai ngkai a* tangiriko.   I bwata* ma I tamaroa, ngkami aika natin Ierutarem aika aine,Kaanga ai aron umwanriannani Keta,+ kaanga ai aroni kunnikain ana umwanrianna+ Toromon.   Tai tarataraai ngkai I bwatabwata,Bwa mwin aan te riringa. A un irou natin tinau aika mwaane,A mwiokoai bwa te tia tararuai taiani nne ni ku­reebe,Ma I aki tararuaa ae bon oin au nne ni kureebe.   Tuangai ngkoe ae ko rangi n tangiraki irou,Bwa ko kakaamwarakeia ia am nanai,+Ao te tabo raa ae ko kakaweneia iai n te tawanou. E aera ngkai N na riki bwa kaanga te aine ae karabaa ubuna n te rabuna ni mata*I buakon aia nanai raom?”   “Ngkana ko aki ataia, ngkoe ae te kabanea ni baaraoi i buakoia aine,Ao naako ririmwini mwanekan te nanai,Ao kaamwarakeia am kooti aika ataei i rarikin aia umwanrianna taani kawakintiibu.”   “I kabotauko ngkoe ae ko tangiraki irou, ma te* aoti aine i buakon ana kaa ni buaka Barao.+ 10  A kakanikan tabam ni bwaai ni katamaroa,*Ao roroam n te mwae n roroa. 11  Ti na karaoi bwaai ni katamaroa aika koora* ibukim,Aika unekenekeaki n te tirewa.” 12  “Ngke e tekateka te uea n ana taibora ae mronron,Ao e kianako boiararani kabirau.*+ 13  Titeboo raou ae tangiraki ma te baeki ni mura* ae boiarara,+Ao e mena i marenani mammau ni kangainaa. 14  Titeboo raou ae tangiraki ma te amwi n enna,*+I buakon taiani nne ni kureebe i Enikeri.”+ 15  “Noria! Ko baaraoi ngkoe ae ko tangiraki irou. Noria! Ko baaraoi. Matam boni mataia taobe.”+ 16  “Noria! Ko baaraoi* ma ni kakateke, ngkoe ae ko tangiraki irou.+ E mena nnera ni wene i buakoni baani kaai. 17  Tatangan ara auti* boni kaai aika tiira,Ao ara oka boni kaai aika mwaiango.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te anene ae moanibaan te tamaroa.”
Ebera, “Katikai n rimwim.”
Ke, “manga maroroakina.”
Ae taekaia ateiaine.
Ebera, “kun.”
Ke, “te rabuna ni mata n tanginiwenei.”
Ke, “au.”
Ke tao, “i buakon irannatu aika bibiraki.”
Ke, “aika mronron.”
Ebera, “te naro.”
Nora Nanon Taeka.
Te aroka ae rereke mai iai te bwai ni kataa ae uraura ni buraun.
Ke, “ko botonimwaane.”
Ke, “ara auti ae tamaroa.”