Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Amota 2:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taiani motikitaeka ibukin te karitei (1-16)

2  “E kangai ana taeka Iehova,‘“Ibukin ana karitei* Moaba aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa e kabueki riin uean Etom bwa te raim.   Mangaia ae N na kanakoa te ai nako nanoni Moaba, ao e na kabueki tauani Keriota+ aika nonoaki. A na mate I-Moaba i buakon te kiriwe,Ma te takakaa ni buaka, ma tangin te buu ae te koro.+   N na kamwawaa te tia tautaeka* mai nanon neienne,Ao ni kamateia tokan neienne ni kabane n ikotaki naba ma teuanne,”+ bon ana taeka Iehova.’   E kangai ana taeka Iehova,‘Ibukin ana karitei Iuta aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa a kaaki taekan ana tua* Iehova,Ao ibukina bwa a aki kawakin ana kaetieti,+Ma a rairakinako ni keewe ake a kakairi naba iai aia bakatibu.+   Mangaia ae N na kanakoa te ai nako nanon Iuta,Ao e na kabueki tauan Ierutarem aika nonoaki.’+   E kangai ana taeka Iehova,‘Ibukin ana karitei Iteraera aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa a kaboonakoia akana raoiroi n te tirewa,Ao akana maiu ni kainnano ni kaau aika uoua.+   A toubekai atuia aomata aika mangori nako aontano,+Ao a tuki kawaia akana nimamannei.+ A wene n taanga ma te aine ae tii temanna, te mwaane ao tamana,Ni kamatauningaa arau ae tabu.   A aroriia i rarikini baonikarea nako+ i aoni kunnikai ake a taui bwa bwaai ni kaboomwi ibukin te bwai ae tangoaki.+ Ao te wain are a moi iai n aia auti* atuaia e reke mairouia te koraki ake a katuuaaeia.’   ‘Ma boni ngai ae I kamatea te Amoraite imwaia+Ae abwabwaki n ai aroni kaai aika tiira, ao ni korakora n ai aron aroka aika oke,Ao I kamauna uaana i eta ao wakaana i nano.+ 10  I kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita,+Ao I kanakonakoingkami rinanon te rereua i nanon 40 te ririki,+Bwa kam na abana aban te Amoraite. 11  I kateirakeia tabeman mai buakoia natimi mwaane bwa burabeti,+Ao tabeman mai buakoia ami rorobuaka n ataei bwa Natiraite.+ Tiaki ngaia anne, ngkami aika tibun Iteraera?’ bon ana taeka Iehova. 12  ‘Ma kam teimatoa n angania Natiraite te wain bwa nimaia,+Ao kam tua ae kangai nakoia burabeti: “Kam na tai taetae ni burabeti.”+ 13  Mangaia ae N na kamanatuaingkami n ami tabo,N aron te kaa ae on ni uita* aika koreaki ae kamanatuaa te bwai are i aana. 14  Akea te tabo ae e na birinako nako iai ane e birimwaaka,+Ao e na aki kateimatoa mwaakana ane e korakora,Ao akea te tia buaka ae e na birinako n rawea maiuna.* 15  E na aki teimatoa n tei ni nnena te tia katebe,Ao e na aki birinako ane e birimwaaka waena,Ao e na aki birinako n rawea maiuna* te tia toka i aon te aoti. 16  E na birinako naba n aki karabaanna n te bong anne+Ane te kabanea n ninikoria* i buakoia taani buaka,’ bon ana taeka Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ana bure.”
Ebera, “te tia motikitaeka.”
Ke, “kaetieti.”
Ke, “tembora.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te koraki ake a korakora nanoia.”