Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Amota 1:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E reke iroun Amota ana rongorongo Iehova (1, 2)

  • Taiani motikitaeka ibukin te karitei (3-15)

1  Aikai ana taeka Amota* are mena i buakoia taan tararuaiia tiibu ake mai Tekoa,+ are e karekea n te miitara ni kaineti ma Iteraera n ana bong Utia+ are Uean Iuta ao n ana bong Ieroboam+ are natin Ioaati,+ are uean Iteraera, uoua te ririki imwain te mwaeiei.+  E taku: “E na bekorara Iehova mai Tion,Ao e na kanenea bwanaana mai Ierutarem. A na nanokawaki aia tawaana taani kawakintiibu,Ao e na mwautakataka taubukini Karemera.”+   “E kangai ana taeka Iehova,‘“Ibukin ana karitei* Tamateko aika tenua, ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa a kaaki kunin Kireata n te kaa ni kaaki kun ni uita ae te biti.+   Mangaia ae N na kanakoa te ai nako aon ana auti Atiaera,+Ao e na kabueki ana taua Benataata aika nonoaki.+   N na otei kaini kamatoaani mataroan oon Tamateko,+N na kamaunaia kaaina mai BikataawenAo teuare tautaeka* mai Betaeten,Ao a na nako kaain Turia bwa taenikai nako Kiri,”+ bon ana taeka Iehova.’   E kangai ana taeka Iehova,‘“Ibukin ana karitei Kaata aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa a kairiianako te koraki n taenikai ni kabane+ n anga nakoia I-Etom.   Mangaia ae N na kanakoa te ai nako aon ooni Kaata,+Ao e na kabueki tauan neiei aika nonoaki.   N na kamaunaia kaaina mai Atoto+Ao teuare tautaeka* mai Atikeron,+N na raira baiu n ekaanako Ekiron,+Ao a na mate nikiraia I-Biritia,”+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.’   E kangai ana taeka Iehova,‘Ibukin ana karitei Turo aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa a anga te koraki n taenikai ni kabane nakoia I-Etom,Ao ibukina bwa a aki uringa te berita n itaritari.+ 10  Mangaia ae N na kanakoa te ai nako aon oon Turo,Ao e na kabueki tauan neiei aika nonoaki.’+ 11  E kangai ana taeka Iehova,‘Ibukin ana karitei Etom aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaina,Ibukina bwa e kaea oin tarina ma te kabaang,+Ao ibukina bwa e rawa ni kaota te nanoanga,Ao e teimatoa n raebitia naakai n unna n akea motirawana,Ao e bon teimatoa naba n rangi ni maraki nanona irouia.+ 12  Mangaia ae N na kanakoa te ai nako nanon Teman,+Ao e na kabueki tauani Botira+ aika nonoaki.’ 13  E kangai ana taeka Iehova,‘“Ibukin aia karitei tibun Ammon aika tenua,+ ao ibukin aua, N na aki rairaanako karekeani kaia,Ibukina bwa a bwenai birotoia aineni Kireata aika bikoukou bwa a na karaababai riki aia aono.+ 14  Mangaia ae N na kauraa oon Rabaa+ n te ai,Ao e na kabueki tauan neiei aika nonoaki,Ma te takakaa ni buaka ni bongin te buaka,Ma te ukeukennanti ni bongin te angibuaka. 15  Ao ane e na irinako aia uea bwa te taenikai n ikotaki ma ana aomata aika tooka,”+ bon ana taeka Iehova.’

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Te Riki bwa te Uota” ke “Uouota te Uota.”
Ke, “ana bure.”
Ebera, “teuare taua okon te uea.”
Ebera, “teuare taua okon te uea.”