Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Uea 7:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E taetae ni burabetina tokin te rongo Eritai (1, 2)

  • E kuneaki te amwarake n aia kaembwa I-Turia (3-15)

  • E koro bukin ana taetae ni burabeti Eritai (16-20)

7  E a taku ngkai Eritai, “Ongora n ana taeka Iehova. E kangai ana taeka Iehova: ‘N taina naba aei ningabong i rarikini mataroan* oon Tamaria, ao boon te burawa ae mte ae teuana te bwai ni baire ae te tiea* bon teuana te tiekera,* ao boon te baare ae uoua te bwai ni baire ae te tiea bon teuana te tiekera.’”+  Ao e taku nakon ana aomata te Atua ae koaua te mataniwi are ana tia ibuobuoki te uea:* “E ngae ngkana e riai Iehova ni kauka mataroan te ran are i karawa, ma e na kona n riki aei?”*+ Ngaia are e taku: “Ko na noria ni matam,+ ma ko na bon aki amwarake mai iai.”+  Ao iai rebera aika aman i rarikini mataroan oon te kaawa,+ ao a taku i marenaia: “E aera ngkai ti na tekateka ikai ni karokoa ae ti mate?  Ngkana ti kangai, ‘Ti a nako nanon te kaawa,’ ngkai e roko te rongo n te kaawa,+ ao ane ti na mate ikekei. Ao ngkana ti tekateka ikai ao ti na boni mate naba. Mangaia ae ti a nako nakon aia kaembwa I-Turia. Ngkana a kamaiuira ao ti na maiu, ma ngkana a kamateira ao ti na mate.”  A teirake ngkanne n te tairiki ngke e a rotongitong ao a a rinnako n aia kaembwa I-Turia. Ngke a a roko i tabon aia kaembwa I-Turia, ao bon akea temanna te aomata ikekei.  Bwa e karaoiia kaain aia kaembwa I-Turia Iehova bwa a na ongo rurungaan taiani kaa ni buaka ao taian aoti, ae karongoaan te taanga ni buaka ae rangi ni bati.+ Mangaia are a taku i marenaia: “Noria! E a tia uean Iteraera ni kabooia aia uea tibun Eta ao uean Aikubita bwa a na roko ni buakanira!”  A teirake naba ngkekei ao a birinako n te tairiki arei ngke e a rotongitong, ao a katikui n aroia aia umwanrianna, aoti, taongki, ao te kaembwa ni kabane, ao a birinako n rawei maiuia.*  Ngke a a roko rebera aikai i tabon te kaembwa, ao a rinnako n te umwanrianna teuana ao a amwarake ma ni moi iai. A uotaanako mai iai te tirewa, te koora, ao kunnikai, ao a nako ni karabai. Ao a a manga oki ao a rinnako n te umwanrianna riki teuana ao a uotiinako bwaai mai iai ao a nako ni karabai.  N tokina ao a a taku i marenaia: “E aki riai te bwai ae ti karaoia aei. Te bong aei boni bongin te rongorongo ae raoiroi! Ngkana ti tabwarabwara ao n tataninga riki ni karokoa te karangaina, ao ti bon riai ni katuuaaeaki. Ti a nako ngkai ni karokoa te rongorongo aei n ana auti te uea.” 10  Mangaia are a a nako ao a takaruaia taan teiakina mataroan oon te kaawa ao a tuangia ni kangai: “Ti nako n rin n aia kaembwa I-Turia, ma akea te aomata temanna ikekei, ao ti bon aki ongo naba teutana bwanaan temanna. Bon tii aoti ma taongki aika bae, ao umwanrianna aika katukaki n aroia.” 11  Ao a a takarua naba ngkekei taan teiakina mataroan te oo, ao e a roko te rongorongo i nanon ana auti te uea. 12  E teirake naba ngkekei te uea n te tairiki arei ao e taku nakoia ana toro: “Taiaoka ma kariaia bwa N na tuangingkami te bwai ae a karaoia nakoira I-Turia. A ataia ae ti a bora ni baki,+ mangaia are a kitana te kaembwa bwa a na karabaia n te tawaana, bwa a kangai, ‘Ane a na otinako man te kaawa, ao ti na raweiia ngkai a maiu ao n rinnako i nanon te kaawa.’”+ 13  Ao e taku temanna ana toro: “Taiaoka ma kariaia tabeman rorobuaka bwa a na anai nikiraia aoti aika niman aika n te kaawa. Noria! E na bon titeboo naba tokia ma tibun Iteraera ni kabane aika uanao aikai aika tiku ikai. Noria! E na bon titeboo naba tokia ma tibun Iteraera ni kabane aika uanao aikai aika a a tia ni mate. Ti na kaotinakoia ao ti na noria.” 14  Mangaia are a anai kaa ni buaka aika uowaa ma aoti, ao e a kaotinakoia te uea nakon aia kaembwa I-Turia ao e kangai: “Naako noria.” 15  A ririmwia ni karokoa te Ioretan, ao e on te kawai arei ni kabutaa n taiani kunnikai ma bwaai ake a karenakoi I-Turia ngke a takaka ni birinako. A oki taan uataeka ao a kaongoa te uea. 16  Ao a a otinako aomata ao a kuribwaia aia kaembwa I-Turia, n te aro are boon te burawa ae mte ae teuana te bwai ni baire ae te tiea bon teuana te tiekera, ao boon te baare ae uoua te bwai ni baire ae te tiea bon teuana te tiekera, ni kaineti ma ana taeka Iehova.+ 17  Ao te uea e mwiokoa te mataniwi are ana tia ibuobuoki bwa e na tararuaa mataroan te oo, ma a toubekaia aomata n uaa matena ni mataroan te oo, n aron ana taeka ana aomata te Atua ae koaua are e tuanga te uea ngke e ruo nakoina. 18  E bon riki n aron are e taekinna ana aomata te Atua ae koaua nakon te uea ni kangai: “N taina naba aei ningabong ni mataroan oon Tamaria, ao boon te baare ae uoua te bwai ni baire ae te tiea bon teuana te tiekera, ao boon te burawa ae mte ae teuana te bwai ni baire ae te tiea bon teuana te tiekera.”+ 19  Ma e kangai ngkoa te mataniwi arei nakon ana aomata te Atua ae koaua: “E ngae ngkana e riai Iehova ni kauka mataroan te ran are i karawa, ma e na kona n riki te aekaki aei?”* Ngaia are e taku Eritai: “Ko na noria ni matam, ma ko na bon aki amwarake mai iai.” 20  Ao bon anne te bwai ae riki nakoina, ibukina bwa a toubekaia aomata n uaa matena ni mataroan te oo.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taabo ni mwakete.”
Teuana te tiea titeboo ma 7.33 te rita. Nora Buk. B14.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ebera, “te mataniwi are e raraaki baina iroun te uea.”
Ebera, “te taeka aei.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “te taeka ae aron aei.”