Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 24:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana karitei Ieoiakim ao matena (1-7)

  • Ieoiakin,uean Iuta (8, 9)

  • Te moan taenikai nako Baburon (10-17)

  • Tetekia, uean Iuta; ana karitei (18-20)

24  N ana bong Ieoiakim, ao e roko te Uea are Nebukaneta+ are ueani Baburon n ekianako, ao e riki Ieoiakim bwa ana toro i nanon tenua te ririki. Ma e a manga rawa nakoina ao ni karitei.  Ao Iehova e a kanakoia taani kuribwai aika I-Kareria,+ I-Turia, tibuni Moaba, ao tibun Ammon. E teimatoa ni kanakoia bwa a na ekiianako tibun Iuta ao ni kamaunaia, ni kaineti ma ana taeka Iehova+ are taekinna rinanoia ana toro ake burabeti.  E riki aei nakoia tibun Iuta ibukina bwa e bon tua Iehova, bwa e na kamwaawaia mai matana+ ibukini buure ni kabane ake e karaoi Manate,+  ao ibukin naba raraaia aomata aika akea aia bure are e katutua,+ bwa e kaona Ierutarem n raraaia aomata aika akea aia bure, ao e aki kani kabwarai buure akanne Iehova.+  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Ieoiakim ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta?+  Ao e a kaiiaki Ieoiakim i rarikia ana bakatibu,+ ao e a riki natina are Ieoiakin bwa te uea n onea mwina.  Ao e aki roko n te manga otinako uean Aikubita mai abana, bwa e a tia ueani Baburon n anai bwaai ni kabane ake ana bwai uean Aikubita,+ ni moa mani Mwaruan Aikubita+ ni karokoa te Karaanga ae Iuberetiti.+  Bon 18 ana ririki Ieoiakin+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon tenua namwakaina.+ Aran tinana Neutita are natin Erenatan are mai Ierutarem.  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ni kaineti ma bwaai ni kabane ake e karaoi tamana. 10  N te tai anne ao a waerake n ekaanako Ierutarem ana toro te Uea are Nebukaneta are ueani Baburon, ao e a otabwaniniaki te kaawa.+ 11  Ao e roko te Uea are Nebukaneta are ueani Baburon n te kaawa, ngke a tabe ana toro n otabwaninia te kaawa. 12  Ao e otinako Ieoiakin are Uean Iuta nakon ueani Baburon,+ ngaia ma tinana, ana toro nako, ana aomata aika tooka,* ao ana mataniwi.+ Ao ueani Baburon e kairaanako teuaei bwa ana taenikai n ana kawanua n ririki n tautaeka ueani Baburon.+ 13  Ao e uotiinako mai ikekei baika kakawaki ni kabane ake n ana auti Iehova ma baika kakawaki ake n ana auti* te uea.+ E korokorei bwaai ni kabane aika koora ake e karaoi Toromon are uean Iteraera n ana tembora Iehova,+ n aron are e a kaman taekinna Iehova. 14  E kataenikaia Ierutarem ni kabutaa, ao e kairiia 10,000 bwa taenikai aika tooka* ni kabane,+ taani buaka aika korakora ni kabane, ma mwaane nako aika taani karaobwai aika mwaatai ma taani mwakuria te biti.*+ Akea aika a tiku ma tii te koraki ake taiani kabanea ni maiu ni kainnano n te aba.+ 15  Ngaia are e kairaanako Ieoiakin+ bwa te taenikai nako Baburon,+ ao e kaira naba tinan te uea, buun nako te uea, ana mataniwi nako, ao mwaane aika taiani kabanea ni kakannato n te aba, ao e kairiia bwa taenikai mai Ierutarem nako Baburon. 16  Ao ueani Baburon e kairiianako naba bwa taenikai nako Baburon taani buaka ni kabane aika 7,000 n ikotaki ma mwaane aika 1,000, aika taani karaobwai aika mwaatai ma taani mwakuria te biti,* boni mwaane ni kabane aika korakora naakai aika kataneiaaki ibukin te buaka. 17  Ao ueani Baburon e a kaueaa Matania are ai taman Ieoiakin,+ n onea mwina, ao e bita arana nakon Tetekia.+ 18  Bon 21 ana ririki Tetekia ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 11 te ririki. Aran tinana Amutara+ are natin Ieremia are mai Ribena. 19  E teimatoa ni karaoa ae buakaka teuaei i matan Iehova, ni kaineti ma bwaai ni kabane ake e karaoi Ieoiakim.+ 20  A riki baikai i Ierutarem ao i Iuta ibukin unin Iehova, ni karokoa ae e bon tewenakoia mai matana.+ Ao e karitei Tetekia nakon ueani Baburon.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “natinuea mwaane.”
Ke, “baareti.”
Ke, “natinuea mwaane.”
Ke tao, “taani katei nono.”
Ke tao, “taani katei nono.”