Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Uea 21:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Manate, uean Iuta; ana katuturaraa (1-18)

    • E na kamaunaaki Ierutarem (12-15)

  • Amon, uean Iuta (19-26)

21  Bon 12 ana ririki Manate+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem+ i nanon 55 te ririki. Aran tinana Ebitiba.  E karaoa ae buakaka i matan Iehova, ni kakairi n aia mwakuri aika riribaaki natannaomata+ ake e kakioianako Iehova mai mwaia tibun Iteraera.+  E a manga katei taabo aika rietata ake e kamaunai tamana are Etekia,+ ao e katei ana baonikarea Baara ao e karaoa te kai ae tabu*+ n aron are e karaoia ngkoa Aaba are uean Iteraera.+ Ao e bobaraaki nakoni bwaini karawa ni kabane ao e toro irouia.+  E katei naba taiani baonikarea n ana auti Iehova,+ are e taetae ni kangai Iehova ibukina: “N na kaaki arau i Ierutarem.”+  Ao e katei baonikarea ibukini bwaini karawa ni kabane+ ni katawanang ake uoua ake n ana auti Iehova.+  Ao e kabueka natina te mwaane n te ai,* e tabunea, e ukeri kanikinaeani baika tuai n riki,+ ao e kateirakeia taan rorokoia taimonio ma taani kaiwani kanoan taai aika a na roko.+ E karaoa ae buakaka n te aro ae rangi ni korakora i matan Iehova, ni kaunna iai.  E karina naba te bouannanti ae kaaraki are e karaoia ae te kai ae tabu,*+ i nanon te auti, are e kangai ibukina Iehova nakon Tawita ao nakon natina are Toromon: “N na kaaki arau n aki toki n te auti aei ao i Ierutarem, are I rineia mai buakon aia baronga nako tibun Iteraera.+  Ao N na aki manga kariaia waeia tibun Iteraera bwa a na mwamwananga man te aba are I angania aia bakatibu,+ ma tii ngkana a kakairi raoi ni bwaai ni kabane ake I tua nakoia,+ are te Tua ae tabwanin are e tua nakoia au toro are Mote bwa a na kakairi iai.”  Ma a aki ongeaba, ao e teimatoa Manate ni katiotionakoia, n arona ni kairiia bwa a na karaoi mwakuri aika rangi ni buakaka riki nakoia natannaomata ake e kamaunaia Iehova mai mwaia tibun Iteraera.+ 10  E teimatoa Iehova n taetae rinanoia ana toro aika burabeti+ ni kangai: 11  “E a tia Manate are uean Iuta ni karaoi baika riribaaki aikai ni kabane, e karaoa ae buakaka riki nakoia taian Amoraite ni kabane+ ake imwaina,+ ao e karekeia tibun Iuta n te bure n ana bouannanti aika kamwara.* 12  Ngaia are e kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: ‘Ae N nang karokoa te kabuanibwai i aon Ierutarem+ ao i aoia tibun Iuta, ae a na kubanrou* iai aomata nako ake a ongo taekana.+ 13  Ao N na katika te kora ni baire*+ i aon Ierutarem, are e kabonganaaki ibukin Tamaria,+ ao N na kabongana te bwai ni kaboraoi are e kabonganaaki ibukin ana utu Aaba,+ ao N na kaoa Ierutarem ni kaitiakia n aron temanna ae kaoa te boora ni kaitiakia, bwa e kaoia ao e kabaraakia.+ 14  Ao N na kaaki taekaia nikiraia au aomata+ ao N na anga ngaiia nako nanoni baia aiaia, ao a na riki bwa bwaai ni kuribwai ao kokona n te buaka irouia aiaia ni kabane,+ 15  ibukina bwa a karaoa ae buakaka i matau ao a teimatoa ni kaunai man te bong are a otinako iai aia bakatibu mai Aikubita, ni karokoa te bong aei.’”+ 16  Irarikin ana bure Manate are e karekeia iai tibun Iuta n te bure, n arona ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ao e katutui naba raraaia aomata aika akea aia bure n te aro ae rangi ni bati, ni karokoa ae e a kaona Ierutarem mai tabona nako tabona.+ 17  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongoni Manate ao bwaai ni kabane ake e karaoi ma buure ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta? 18  Ao e a wene ni motirawa Manate i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki n onnarokan ana auti, n ana onnaroka Utaa,+ ao e a riki natina are Amon bwa te uea n onea mwina. 19  Bon 22 ana ririki Amon+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon uoua te ririki.+ Aran tinana Meturemeta are natin Aruuti are mai Iotebaa. 20  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, n aron are e karaoia tamana are Manate.+ 21  E teimatoa n nakonako ni kawain nako tamana ake e nakonako iai, ao e teimatoa n toro ao ni bobaraaki nakoia bouannanti aika kamwara ake e toro irouia tamana.+ 22  Ngaia are e kitana Iehova ae Atuaia ana bakatibu ao e aki nakonako ni kawain Iehova.+ 23  Imwin teutana te tai ao a a bairea te karitei ana toro Amon n ekianako ao a kamatea te uea i nanon ana auti. 24  Ma a bane ni kamateaki taani bairea te karitei nakon te Uea are Amon irouia kaain te aba, ao a kaueaa natina are Iotia n onea mwina.+ 25  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Amon ao te bwai are e karaoia, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta? 26  Mangaia are a kaiia n ana ruanimate are n ana onnaroka Utaa,+ ao e riki natina are Iotia+ bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kanakoa rinanon te ai.”
Nora Nanon Taeka.
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “tong taningaia.”
Ke, “te kora ni kaeti.”