Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 1:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Eria e taetae ni burabetina maten Aatia (1-18)

1  Imwini maten Aaba ao a a karitei tibuni Moaba+ nakoia tibun Iteraera.  N te tai anne ao e bwaka Aatia mani warawaran ana ruu are i aon taubukin ana auti i Tamaria ao e ikoaki. Mangaia are e a kanakoia taan uataeka ao e taku nakoia: “Naako titirakina Baaratebuba are atuan Ekiron+ n ukeria bwa N na marurung man te ikoaki aei ke N na aki.”+  Ma e taku ana anera Iehova nakon Eria*+ are te I-Titibe: “Teirake ao naako kawariia ana tia uataeka uean Tamaria, ao kangai nakoia, ‘Akea te Atua i Iteraera ngkai kam nangi nako n titirakina Baaratebuba are atuan Ekiron?+  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: “Ko na aki kitana te nne ni wene ane ko wene iai, bwa ko na boni mate.”’” Ao e a nako Eria.  Ngke a a oki taan uataeka nakon teuarei ao e a taku naba nakoia: “E aera ngkai kam a oki?”  A kaeka ni kangai nakoina: “Iai te mwaane temanna ae waerake ni kawarira ao e taku nakoira, ‘Naako okira te uea are kanakoingkami ao tuangnga ni kangai, “E kangai ana taeka Iehova: ‘Akea te Atua i Iteraera ngkai ko a kanaanako bwa e na titirakinaki Baaratebuba are atuan Ekiron? Mangaia ae ko na aki kitana te nne ni wene ane ko wene iai, bwa ko na boni mate.’”’”+  Ao e titirakinia nakekei ni kangai: “Aekakira te mwaane ane waerake ni kawaringkami ao n taekin taeka akanne nakoimi?”  Mangaia are a taku nakekei nakoina: “Te mwaane ae bwainna n te kunnikai ae buraerae,+ ao e kabaea nukana+ n te roo ae te kau.” Ao e a taku naba teuaei: “Bon Eria are te I-Titibe.”  Ao te uea e kanakoa te mataniwi i aoia 50 ma ana rorobuaka aika 50 nakon teuarei. Ngke e waerake nakoina ao e tabe n tekateka teuarei i aon taubukin te maunga. Ao e taku nakon teuarei: “Ana aomata te Atua ae koaua,+ e kangai ana taeka te uea, ‘Ruuo.’” 10  Ma e kaeka Eria nakon te mataniwi i aoia 50 ni kangai: “Ngkana ngaia bwa ana aomata te Atua ngai, ao ke e bwaka te ai mai karawa+ ni kabuekiko ma am rorobuaka akana 50.” Ao e a bwaka naba te ai mai karawa ao e kabuekia ma ana rorobuaka ake 50. 11  Ao te uea e a manga kanakoa riki te mataniwi i aoia 50 ma ana rorobuaka aika 50 nakon teuarei. E nako ao e taku nakon teuarei: “Ana aomata te Atua ae koaua, e kangai ana taeka te uea, ‘Kawaekoako ruuo.’” 12  Ma e kaeka Eria nakoia ni kangai: “Ngkana ngaia bwa ana aomata te Atua ae koaua ngai, ao ke e bwaka te ai mai karawa ni kabuekiko ma am rorobuaka akana 50.” Ao e a bwaka naba ana ai te Atua mai karawa ao e kabuekia ma ana rorobuaka ake 50. 13  Ao te uea e a manga kanakoa riki te mataniwi i aoia 50 ae te kateniman ma ana rorobuaka aika 50. Ma e waerake te mataniwi i aoia 50 ae te kateniman aei ao e katorobubua i matan Eria ma ni bubutiia akoana ao e taku nakoina: “Ana aomata te Atua ae koaua, taiaoka ma e bia rangi ni kakawaki i matam maiuu ao maiuia* am toro aika 50 aikai. 14  E a tia ni bwaka te ai mai karawa ni kabuekiia mataniwi i aoia 50 ake uoman ake imwaiu, ma aia koraki ake kaka 50, ma e bia rangi ni kakawaki ngkai maiuu* i matam.” 15  Ao ana anera Iehova e tuanga Eria ni kangai: “Ruuo ma ngaia. Tai maakua.” Mangaia are e teirake ao e ruo ma teuarei nakon te uea. 16  E taku ngkanne Eria nakon te uea, “E kangai ana taeka Iehova: ‘Ibukina bwa ko kanakoia taan uataeka bwa a na titirakina Baaratebuba are atuan Ekiron+ n aron ae kaanga bon akea te Atua i Iteraera+ are ko na titirakinna ana taeka, mangaia ae ko na aki kitana te nne ni wene ane ko wene iai, bwa ko na boni mate.’” 17  Mangaia are e a mate teuaei ni kaineti ma ana taeka Iehova are e taekinna Eria, ao ibukina bwa akea natina te mwaane, e a riki Ioram*+ bwa te uea n onea mwina n ana kauoua n ririki n tautaeka Ioram+ are natin Ieotiabata are uean Iuta. 18  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Aatia+ ma te bwai are e karaoia, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera?

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Bon Iehova Atuau.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae taekan tarin Aatia.