Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Timoteo 4:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • “Kakororaoa raoi am mwakuri ni minita” (1-5)

    • Kam na taningamarau n uarongorongo (2)

  • “I a tia ni buaka n te buaka ae raoiroi” (6-8)

  • Ana taeka Bauro tabeua (9-18)

  • Ana kabanea n taeka Bauro (19-22)

4  I tua nakoim i matan te Atua ao Kristo Iesu are katauaki bwa e na motiki taekaia+ akana maiu ma akana mate,+ rinanoni kaotana+ ao rinanon ana Tautaeka n Uea,+  bwa ko na uarongorongoa te taeka,+ ni kataningamarauko iai n te tai ae nakoraoi ao n tain naba te kangaanga. Kaetiia+ aomata, boaiia, ao kaungaia ma te taotaonakinnano ni kabane ao te rabakau n angareirei.+  Bwa ane e na roko te tai ae a nang aki kani butimwaea iai te reirei ae koaua,*+ ma a nang irii oin nanoia ni kabatiaia taan reireinia bwa a aonga n ongora ni baike a boni kan ongoraei.+  Ane a na rawa n ongora n te koaua, ao a na butimwaei karaki aika aki koaua.  Ma ko na kawanawanako* ngkoe ni bwaai ni kabane, nanomwaaka i aan te kangaanga,+ karaoa ana mwakuri te tia tataekina te euangkerio,* kakororaoa raoi am mwakuri ni minita.+  Bwa I a tabe ni kabwaroaki n ai aron te karea ae te wain,+ ao e a kaan au tai ni kainaomataaki.+  I a tia ni buaka n te buaka ae raoiroi,+ I a tia ni biri ni karokoa banen te kabobirimwaaka,+ ao I kakairi raoi n te onimaki ni Kristian.  E a tauraoi imwaiu mangkai te baunuea ibukin te raoiroi,+ are e na anganai bwa kaniwangau n te bong arei+ te Uea ae te tia motikitaeka ae raoiroi,+ ma tiaki tii ngai, ma te koraki nako naba ake a tangira kaotina.  Ko na kawaekoako n nakomai nakoiu n aki waeremwe, 10  bwa e a kaaki taekau Tema+ ibukina bwa e a tangira te waaki ae ngkai i aon te aba,* ao are e a nako Tetaronike, ao Kiretike e nako Karatia, ao Tito e nako Tarematia. 11  Ai bon tii Ruka raou. Airi ma Mareko, bwa e rangi n ibuobuoki nakoiu n te mwakuri ni minita. 12  I a tia ni kanakoa Tukiko+ nako Ebeto. 13  Ngkana ko nakomai ao uota te ninira ibukin te kamariri are I katikua i Teroa irouni Karebo, ao taian nira ni boki ma ai moarara riki ake taiani kunniman. 14  E karaoi baika bati aika bubuaka nakoiu Arekantero are te tia mwakuria te buraati. E na boni kabooi mwin ana mwakuri Iehova.*+ 15  Ko riai naba ngkoe n tarataraiko irouna, bwa e kakorakoraa ni kaitaraa ara rongorongo. 16  Ngke I moani kaekaa bukinau ao akea temanna ae tei n au itera, ma a bane ni kaaki taekau—​ke e tai tauaki bwa aia bure 17  Ma e tei i rarikiu te Uea ao e karina te mwaaka i nanou, bwa I aonga ni kakororaoa raoi tataekinan te rongorongo ae raoiroi ao a na bane n ongora iai natannaomata,+ ao I kamaiuaki mani win te raian.+ 18  E na kainaomataai te Uea mani mwakuri nako aika bubuaka, ao e na kamaiuai ibukin ana Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.+ Ana bwai te neboaki n aki totoki. Amen. 19  Aanga au kamauri nakoni Beritika ma Akura,+ ao kaaini batan Onetiboro.+ 20  E tiku Erateto+ i Korinto, ma I katuka Terobimo+ i Mireto bwa e aoraki. 21  Ko na kawaekoako n roko imwain tain te kamwaitoro. E kamauriko Euburo ma Boute, ao Rino ma Kirauria, ao ai taari ni kabane. 22  E na raona nanom ae ko kaotiotia te Uea. E na mena iroumi ana akoi ae rianako.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kamarurung; manena.”
Kuriiti, “ao n taua baangim.”
Ke, “teimatoa n tataekina te rongorongo ae raoiroi.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Nora Buk. A5.