Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Timoteo 1:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1, 2)

  • E kaitaua te Atua Bauro ibukin ana onimaki Timoteo (3-5)

  • Kateimatoa uran ana bwaintituaraoi te Atua (6-11)

  • Teimatoa n taui taeka aika koaua (12-14)

  • Raoraoni Bauro ao taani kairiribai nakoina (15-18)

1  Ngai ae Bauro ae ana abotoro Kristo Iesu n ana kantaninga te Atua, ni kaineti ma te berita ibukin te maiu ae kona n reke rinanoni Kristo Iesu,+  nakon Timoteo ae te nati ae tangiraki:+ Ke e mena iroum te akoi ae rianako, ao te nanoanga, ao te rau mairoun te Atua ae te Tama, ao Kristo Iesu ae ara Uea.  I katituaraoa te Atua, ae I beku irouna n aroia au bakatibu ma mataniwin nanou ae itiaki, ngkai I aki toki n uringko n au kakorakora n tataro ni bubutii ni ngaina ao ni bong.  Ngkai I uringa rannimatam ao I ingainga ni kan noriko, bwa e aonga ni kabatiaaki kimwareireiu.  Bwa I uringa am onimaki ae aki mwamwanaa te aba,+ are e mena moa i nanon tibum ae Nei Roiti ao tinam ae Eunike, ae I kakoauaa raoi bwa e mena naba i nanom.  Ibukin aei ao I kauringko bwa ko na kauraa ana bwaintituaraoi te Atua ane i nanom n ai aron te ai, are e reke iroum ngke I kaaki baiu i aom.+  Bwa e aki anganira te Atua te nano ae mamaaku,+ ma e anganira te nano ae korakora,+ ae tatangira ao ae wanawana.  Mangaia ae ko na tai maamaa ni kaotiota taekan ara Uea,+ ke ni maamaa irou ngai ae I karabuutinaki ibukina, ma ko na tauraoi ni maraki+ ibukin te rongorongo ae raoiroi, n onimakinan te korakora are mairoun te Atua.+  E kamaiuira ao e weteira bwa ti na riki bwa te koraki aika itiaki,*+ tiaki ibukin ara mwakuri, ma ibukin ana kantaninga ma ana akoi ae rianako.+ Ti anganaki aei ngkoangkoa ni kaineti ma Kristo Iesu. 10  Ma e a kateretereaki raoi ngkai te akoi ae rianako, ni kaotan ara tia Kamaiu ae Kristo Iesu+ are kamauna te mate+ ao e kaotaa te oota i aon te maiu+ ma te aki mka,+ rinanon te rongorongo ae raoiroi,+ 11  are I mwiokoaki iai bwa te tia uarongorongo ao te abotoro ao te tia angareirei.+ 12  Anne bukina ae I maraki naba ngai ni baikai,+ ma I aki maamaa iai+ bwa I ataa Teuare I onimakinna, ao I kakoauaa raoi bwa e kona ni kawakini bwaai nako ake I mwiokoi nakoina ni karokoa te bong arei.+ 13  Ko na teimatoa n taui taeka aika koaua*+ ake ko ongo irou. Taui ma te onimaki ao te tangira ae reke n te reitaki ma Kristo Iesu. 14  Ko na kawakina te bwai ae kakawaki aei ae ko mwiokoaki iai rinanon te taamnei ae raoiroi ae memena i nanora.+ 15  Ko ataia bwa a bane n tannako mairou naake n te aono n Atia,*+ n ikotaki naba ma Bukero ao Eremokene. 16  Ke e nanoangaiia kaaini batan Onetiboro+ te Uea, bwa e aki toki ni kabebeteai, ao e aki maamaa ni kabaeakiu n te taurekereke. 17  Ma ngke e mena i Rom, ao e kakorakoraa ni kakaaeai ao I reke irouna. 18  Ke e nanoangaia te Uea ae Iehova* n te bong arei. Ko bon atai ana mwakuri nako ake e karaoi i Ebeto.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke, “kamarurung; manena.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.