Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 9:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana tangira Tawita ibukini Mebiboteta (1-13)

9  E taku ngkanne Tawita: “Iai riki nikiraia ana utu Tauro ae I kona ni kaota te tangira ae koaua* nakoina ibukin Ionatan?”+  Ao iai aia toro ngkoa kaain ana utu Tauro ae arana Tiba.+ Mangaia are a weteia nakon Tawita, ao e titirakinna te uea ni kangai: “Bon Tiba ngkoe?” Ao e kaeka ni kangai: “Boni ngai am toro.”  E reitia ni kangai te uea: “Iai nikiraia ana utu Tauro ae I kona ni kaota ana tangira ae koaua* te Atua nakoina?” E kaeka Tiba nakon te uea ni kangai: “Iai riki temanna natin Ionatan ae a mwauku waena ni kauaai.”+  E titiraki te uea nakon teuaei ni kangai: “Ao e nga?” E kaeka Tiba nakon te uea ni kangai: “E mena n ana auti Makira+ are natin Ammiera are i Roteba.”  E aki tabwara te Uea are Tawita ma e a kanaanako naba ibukin teuaei, ao e a anaaki man ana auti Makira are natin Ammiera are i Roteba.  Ngke e a roko Mebiboteta are natin Ionatan are natin Tauro iroun Tawita, ao e a boni katorobubua naba ngkekei ao ni bobaraaki i aontano. E taku ngkanne Tawita: “Mebiboteta!” ao e kaeka teuaei ni kangai: “Aio ngai ae am toro.”  E taku Tawita nakon teuaei: “Tai maaku, bwa N na boni kaota te tangira ae koaua*+ nakoim ibukin Ionatan are tamam, ao N na kaoki nakoim aban Tauro ni kabane are tibum, ao ko na amwarake* n taai nako n au taibora.”+  Ai ngaia are e bobaraaki i aontano ao e taku: “Ai bon tera am toro ngkai ko a mutiakina te kamea ae mate+ ae ai arou?”  Ao e kanaanako te uea bwa e na weteaki Tiba are ana toro Tauro, ao e taku nakoina: “I a angan tibun am toka ana bwai ni kabane Tauro ma aia bwai ni kabane ana utu.+ 10  Ko na ribanaa te aba ibukin teuaei, ngkoe ao natim mwaane, ao am toro, ao ko na ikotii uaana ni karekea iai kanaia ana koraki tibun am toka. Ma e na amwarake n taai nako Mebiboteta are tibun am toka n au taibora.”+ Ao iai natin Tiba mwaane aika 15 ao ana toro aika 20.+ 11  E taku ngkanne Tiba nakon te uea: “E na karaoi bwaai ni kabane am toro akana e tua au toka ae te uea nakon ana toro bwa e na karaoi.” Mangaia are e a amwamwarake Mebiboteta n ana taibora Tawita* n aron temanna mai buakoia natin te uea. 12  Ao iai naba natini Mebiboteta ae te mwaane ae uarereke ae arana Miika,+ ao a a riki bwa ana toro Mebiboteta te koraki nako ake a maeka n ana auti Tiba. 13  Ao e mamaeka Mebiboteta i Ierutarem, bwa e amwamwarake n ana taibora te uea,+ ao a mwauku waena ni kauaai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “kang kariki.”
Ke tao, “au taibora.”