Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 4:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamateaki Itiboteta (1-8)

  • E tua Tawita kamateaia taan tiritiri (9-12)

4  Ngke e a ongo natin Tauro are Itiboteta*+ ae e a mate Abenera i Eberon,+ ao e a kerikaaki ninikoriana* ao a a bane n aki rau tibun Iteraera.  Ao iai mwaane aika uoman aika mataniwi i aoia taani kuribwai ake ana aomata natin Tauro, ao aran temanna Banaa ao are temanna Rekaba. Naakai bon natin Rimmon are te I-Beerota, man te baronga are Beniamin. (E araranaki naba Beerota+ bwa mwakoron abani Beniamin ngkoa.  A birinako I-Beerota nako Kitaim,+ ao a maeka n iruwa ikekei ni karokoa te bong aei.)  Ao Ionatan+ are natin Tauro iai natina te mwaane ae a mwauku waena.+ Bon nimaua ana ririki ngke e roko te rongorongo mai Ietireera+ ibukin Tauro ma Ionatan, ao e tabekia te tia tobwaia ao e birinako, ma ngke e takaka neiei ni birinako, ao e a bwaka naba te teei aei ao e a mwauku. Arana boni Mebiboteta.+  Ao natin Rimmon are te I-Beerota ake Rekaba ma Banaa, a nakon ana auti Itiboteta n taini kabuebuen te ngaina anne, ngke e tabe teuaei ni motika rawana n te tawanou.  A rinnako n te auti bwa aongkoa a na anaa te uita, ao a a ewara naba birotona, ao imwina e a rabanako Rekaba ma tarina are Banaa.+  Ngke a rin n te auti, ao e wene teuaei i aoni nnena ni wene n ana ruu ni matu, ao a a ewaria naba ni kamatea, ao imwina a kabakua roroana. Ao a anaa atuna ao a riannanako ni kangainaa i nanon te kawai nakon te Arabaa.*  Ao a uota atun Itiboteta+ nakon Tawita i Eberon ao a taku nakon te uea: “Ao aei atun Itiboteta are natin Tauro are te tia kairiribai nakoim+ are e kani kamateko.+ E a tia Iehova ni karaoa te irantanga ni karekekai i aon Tauro ma kanoana nakon au toka ae te uea n te bong aei.”  Ma Tawita e kaekaa Rekaba ma tarina are Banaa, ake natin Rimmon are te I-Beerota, ao e taku nakoia: “Ngkai bon iai Iehova, are teuare kamaiuai man taiani karawawata ni kabane,+ 10  ao ngke e kaongoai ngkoa temanna ni kangai, ‘Akea bwa e a mate Tauro,’+ ao n ana iango e uota te rongorongo ae kakukurei nakoiu, ma I taua ao ni kamatea+ i Tikeraka. Anne kaniwangan te tia uataeka arei ae e karekea mairou! 11  Ao ai batira riki ae e na reke irouia mwaane aika buakaka aika kamatea te aomata ae raoiroi n oin ana auti i aoni nnena ni wene! Tiaki I riai n anaa boon raraana mai baimi,+ ma ni kamaunaingkami mai aon te aba?” 12  Ao e tua Tawita nakoia rorobuaka n ataei bwa a na kamateia naakai.+ A koreinako baia ma waeia ao a tauriia+ i rarikin te nei i Eberon. Ma a anaa atun Itiboteta ao a taunna ni nneni kawenean Abenera i Eberon.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “natin Tauro ae te mwaane.”
Ebera, “a a mamaara baina.”
Ke, “te rereua ae aoraoi.”