Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Tamuera 10:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tokanikai i aon Ammon ma Turia (1-19)

10  Imwina riki ao e a mate aia uea tibun Ammon,+ ao e a riki natina are Anun bwa te uea n onea mwina.+  Ngaia are e taku Tawita: “N na kaotiota nakon Anun are natin Naati te tangira ae koaua,* n aron tamana ngke e kaotiota nakoiu te tangira ae kona n onimakinaki.” Mangaia are e a kanakoia ana toro Tawita bwa a na kabebetea nanon teuaei ibukini buan tamana. Ma ngke a a rin ana toro Tawita i abaia tibun Ammon,  ao a taku aia mataniwi tibun Ammon nakon Anun are aia toka: “N am iango e karinea tamam Tawita ngkai e kanakoia taani karaunano nakoim? Ao tiaki n ae e kanakoia ana toro Tawita nakoim bwa a na taraa raoi aron te kaawa, ao ni karaba n tuoa bwa a aonga ni kamauna?”  Ao Anun e anaiia ana toro Tawita ao e imani iterani buaia+ ao e korouai aia kunnikai mai nukaia ni karokoa aoni bukia, ao e kanakoia.  Ngke e kaongoaki Tawita, ao e aki tabwara ma e a kanakoia naba mwaane bwa a na kawariia, ibukina bwa a a rangi ni bwaibwainrang mwaane akekei, ao e tuangia ni kangai te uea: “Tiiku i Ieriko+ ni karokoa manga rikini buaimi, ao imwina kam a oki.”  Imwina riki ao a a ataia tibun Ammon bwa a a ribaaki iroun Tawita, ngaia are a a kanaanako tibun Ammon bwa a na kabooia I-Turia ake i Betareoba,+ ao I-Turia ake i Tobaa,+ aika tautia aika taan rianna aika 20,000, ao ueani Maaka+ ma mwaane aika 1,000, ao mwaane mai Ititooba* aika 12,000.+  Ngke e ongo taekan aei Tawita, ao e kanakoa Ioaba ma kaain te taanga ni buaka ni kabane, n ikotaki ma ana tia buaka ake taiani kabanea ni korakora.+  Ao a otinako tibun Ammon ao a baireiia raoi ni baireaia taani buaka i rarikini mataroan oon te kaawa, ngke a mena i bon irouia n te tawaana I-Turia ake i Tobaa ma ake i Reoba, ao n ikotaki ma kaain Ititooba,* ao ai Maaka.  Ngke e noria Ioaba bwa a a ienikuri tautia n roko bwa a na buakanna mai moa ao mai buki, ao e a rineiia naba tabeman mai buakoia kaain te taanga ni buaka aika taiani kabanea ni mwaatai i Iteraera, ao e baireiia bwa a na kaaitaraia I-Turia.+ 10  E katikuia mwaane ake nikiraia i aan ana kairiri* tarina are Abitiai,+ bwa a na baireiia raoi bwa a na kaaitaraia tibun Ammon.+ 11  Ao e taku: “Ngkana a a rangi ni korakora riki nakoiu I-Turia, ko riai ngkanne n roko ni kamaiuai, ma ngkana a a rangi ni korakora riki nakoim tibun Ammon, ao N na roko ni kamaiuko. 12  Ti riai ni kakorakoraira ao ni kaninikoriaira+ ibukia ara aomata ao ibukin ana kaawa nako Atuara, ao Iehova e na karaoa ae taku bwa e raoiroi.”+ 13  Ao e keerake Ioaba ma ana rorobuaka bwa a na buakania I-Turia, ao a a birinako mai mwaina.+ 14  Ngke a noria tibun Ammon bwa a birinako I-Turia, ao a birinako mairoun Abitiai ao a rinnako n te kaawa. Imwin anne ao e a oki Ioaba mairouia tibun Ammon ao e a roko i Ierutarem. 15  Ngke a noria I-Turia bwa a konaaki irouia tibun Iteraera, ao a a manga ikotaki riki.+ 16  Mangaia are e a kanaanako Atatetera+ nakoia I-Turia ake n aonon te Karaanga,*+ ao a a roko i Eeram, ao e kairiia Tiobaka are mataniwin ana taanga ni buaka Atatetera. 17  Ngke e a kaongoaki aei Tawita, ao e aki tabwara ma e a ikotiia naba tibun Iteraera ni kabane ao a rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana, ao a a roko i Eeram. A a baireiia raoi ngkai I-Turia ni baireaia taani buaka bwa a na kaitaraa Tawita ao ni buakanna.+ 18  Ma a birinako I-Turia mairouia tibun Iteraera, ao Tawita e kamateia 700 taan toka i aon te kaa ni buaka ao 40,000 taan toka i aoia aoti, mai buakoia I-Turia, ao e kamatea ikekei Tiobaka are mataniwin aia taanga ni buaka.+ 19  Ngke a a noria ueea ni kabane ake ana toro Atatetera bwa a konaaki irouia tibun Iteraera, ao a waekoa ni karekea te raoi ma tibun Iteraera ao a a riki bwa aia toro,+ ao a a maaku I-Turia ni manga buokiia riki tibun Ammon.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “mwaanen Tooba.”
Ke, “mwaanen Tooba.”
Ebera, “i nanoni bain.”
Ae taekan te Iuberetiti.