Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 5:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te katauraoi ibukini katabuan te tembora (1-14)

    • E uotaki te Ati nakon te tembora (2-10)

5  Mangaia are e katiai mwakuri ni kabane Toromon ake e riai ni karaoi ibukin ana auti Iehova.+ Imwina ao e a uotii ni karini bwaai Toromon ake e a tia ni katabui Tawita are tamana,+ ao e karina te tirewa, te koora, ao bwaai ni kabane, ni nneni baika kakawaki ake n ana auti te Atua ae koaua.+  N te tai anne ao Toromon e a ikotiia aia unimwaane tibun Iteraera, mataniwi ni kabane n taiani baronga, ao naake mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia, ake tibun Iteraera. A roko i Ierutarem bwa a na uotaarake ana ati ni berita Iehova man Ana Kaawa Tawita,+ ae taekan Tion.+  A bane n ikotaki mwaane aika tibun Iteraera i matan te uea, n tain te toa* ae karaoaki n te kaitiua n namwakaina.+  Mangaia are a a bane n roko aia unimwaane tibun Iteraera, ao a tabeka te Ati tibun Rewi.+  A uotaarake te Ati, te umwa ni botaki,+ ao bwaai ni kabane aika tabu ake a mena n te umwanrianna. A uotii baikai ni waerake ibonga* ma tibun Rewi.*  E mena i matan te Ati te Uea are Toromon ma te botaki n aomata aika tibun Iteraera ake a weteaki bwa a na kawaria. A rangi ni bati tiibu ma kaao aika kareanaki+ ao a aki kona ni warekaki ke n ataaki mwaitiia.  Ao a uota ana ati ni berita Iehova nakoni nnena ibonga, nakon te ruu are mai nanon riki te auti, ae te Ruu ae Moan te Tabu, nako aani baia ni kiba kerubim.*+  Ao a taakinaki baia ni kiba kerubim i etani nnen te Ati, n te aro are a mena kerubim i etan te Ati ma kaina.+  A rangi n abwabwaki kaai aikai n te aro are a a kona n noraki taboia man te Ruu ae Tabu are i moan te Ruu ae Moan te Tabu* ma a aki noraki mai tinaniku. Ao bon ake ikekei ni karokoa te bong aei. 10  Akea te bwai teuana n te Ati ma tii baaba aika uoua ake e kaaki iai Mote i Oreba,+ ngke e karaoa te berita+ Iehova ma tibun Iteraera ngke a otinako mai Aikubita.+ 11  Ngke a a otinako ibonga man te tabo ae tabu, (bwa a bane ibonga ake a mena ikekei ni katabuia* i bon irouia,+ n aki ongeia bwa te koraki n ibonga raa ngaiia),+ 12  ao a bane tibun Rewi ake taan anene+ ake raoia Ataba,+ Eman,+ Ieturun,+ ao natiia mwaane ma tariia, ni kunnikainia ni kunnikai aika raraoi, ma n taui timbara, ma bwaai ni katangitang aika iai karaiia, ao taian abi. A tei i mainikun te baonikarea, ao raoia bon ibonga aika 120 aika katang taiani buu.+ 13  N te tai are a a katiteuanaaki iai ni karaoiroa Iehova ma ni katituaraoia taani katang taiani buu ma taan anene, ao ngke e a waerake tangin taiani buu, timbara, ao bwaai ni katangitang riki ake tabeua ngke a a neboa Iehova, “bwa e raoiroi, bwa e teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua,”*+ ao e a onrake naba te auti are ana auti Iehova n te nang.+ 14  A aikoa kona ibonga n teimatoa ni karaoa aia beku ibukin te nang, bwa e a onrake ana auti te Atua ae koaua ni mimitongin Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan te Toa ae Umwanrianna.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ibonga aika tibun Rewi.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te ruu are mai nanona riki.”
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”