Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Rongorongo 4:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te baonikarea, Taari, ao beetin (1-6)

  • Kaintaura, taibora, ao katawanang (7-11a)

  • A a tia bwain nanon te tembora (11b-22)

4  Ao e karaoa te baonikarea ae te buraati,+ ae 20 te mwanokunibai abwakina, 20 te mwanokunibai raababana, ao 10 te mwanokunibai rietana.  E karaoa nnen te ran ae buburakaei ae arana Taari+ ae te biti ae kaburoaki n atoaki. E mronron teina, ao bon 10 te mwanokunibai man tarana teuana nakon tarana are teuana, ao 5 te mwanokunibai rietana, ao bon 30 te mwanokunibai abwakin te kora ni baire ae e kona ni katobibiaki iai mronronna.+  Ao iai bwaai ni katamaroa aika mronron+ aika mena i aana ni katobibia ni kabutaa, tebwina n teuana te mwanokunibai, ni katobibia Taari. Bon uoua rinanin bwaai ni katamaroa aika mronron aika kaburoaki n atoaki n tii teuana ma ngaia.  Ao e toka i aoni kaao mwaane aika 12,+ a kaitaraa meang 3, a kaitaraa maeao 3, a kaitaraa maiaki 3, ao a kaitaraa mainiku 3. E toka Taari i aoia, ao bukia ni kabane a kaineta nuka.  Ao matentenna bon raababan te rauraunibai,* ao e karaoaki tarana ae kaanga taran te mwangko, kaanga te kiebu ae e a raure ueena. E kona n taua* 3,000 te bwai ni baire ae te bwate.*  Irarikin anne, e karaoi naba beetin aika tebwina ibukin te kaitiaki ao e kaaki nimaua n te angaatai ao nimaua n te angamaing.+ A teteboki iai baika kabonganaaki ibukin te karea ni kabuekaki.+ Ma Taari bon ibukia ibonga* bwa a na teboki baia ma waeia iai.+  Ao e karaoi kaintaura aika tengaun aika koora+ n aron taekaia+ ao e kaaki n te tembora, nimaai n te angaatai ao nimaai n te angamaing.+  E karaoi naba taibora aika tebwina ao e kaaki n te tembora, nimaua n te angaatai ao nimaua n te angamaing,+ ao e karaoi boora aika koora aika 100.  Ao e karaoa aia katawanang+ ibonga+ ao te katawanang are bubura+ ao mataroan te katawanang, ao e kanimwa te buraati n rabuni iai mataroaia. 10  Ao e kaaki Taari man te angaatai, ni kaitaraa maiakimainiku.+ 11  E karaoi naba Iram nnen taiani mannang, tiaabora, ao taiani boora.+ Mangaia are e katiai mwakuri Iram ake e karaoi ibukin te Uea ae Toromon, ni kaineti ma ana auti te Atua ae koaua.+ 12  E karaoi boua ake uaai+ ao tiabita* ake kaanga tein te boora ake a mena i aoni boua ake uaai mai eta, ao warawara ake uoua+ ake a unekenekei tiabita ake uoua ake kaanga tein te boora, ake a mena i aon taiani boua mai eta, 13  bamkuranete+ ake 400 ibukini warawara ake uoua, bon uarinan taiani bamkuranete* ibukin te warawara teuana ma teuana, bwa e na unekenekei tiabita ake uoua ake kaanga tein te boora, ake a mena i aoni boua akekei,+ 14  kaa n uabwai aika kokokaki* ake tebwina ao beetin ake tebwina ake i aoni kaa n uabwai,+ 15  Taari ao kaao mwaane ake 12 ake i aana,+ 16  ao nnen taiani mannang, tiaabora, kainiwaiteke,+ ao bwaai ni mwakuri riki tabeua ake e karaoi Iramabiwa+ man te buraati ae karaneaneaaki, ibukin te Uea ae Toromon ibukin ana auti Iehova. 17  E kaburoi n atoi te uea n aonon te Ioretan n te bokaboka ae matenten i marenan Tukota+ ma Teretaa. 18  E karaoi bwaai ni mwakuri aikai ni kabane Toromon n te aro ae e a bon rangi ni bati, bwa e aki ataaki naba rawawatan te buraati.+ 19  E karaoi Toromon bwain nako+ nanon ana auti te Atua ae koaua, ae te baonikarea ae te koora,+ taibora+ aika toka i aoia te bwerena ae kaotiotaki,+ 20  kaintaura aika koora ni koaua ma tauraia,+ bwa a na ura i matan te Ruu ae Moan te Tabu ni kaineti ma taiani kaetieti, 21  ao taian uee, taura, ao taati ake a kabonganaaki ibukin tauani wikina, ake koora ni koaua aika taiani kabanea n raoiroi, 22  taati ibukini kamatean taura, boora, mwangko, ao baan ake nneni mwaakaron te ai, bon taiani koora ni koaua, ao mataroan te auti, mataroana ake i nanona nakon te Ruu ae Moan te Tabu,+ ao mataroan naba te Ruu ae Tabu,* bon taiani koora.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao 7.4 te tientemita (2.9 te inti). Nora Buk. B14.
Ke, “Kanoana bon.”
Teuana te bwate titeboo ma 22 te rita (5.81 te kaaran). Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaa n ran.”
Ebera, “te tembora.” N taraana ao e kaineti aei nakon te Ruu ae Tabu.