Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 27:1-9

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iotam, uean Iuta (1-9)

27  Bon 25 ana ririki Iotam+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 16 te ririki. Aran tinana Ierutia are natin Tatoka.+  E teimatoa ni karaoa ae eti i matan Iehova, n aron are e karaoia tamana are Utia,+ ma e aki roko n te rin n te tabo ae tabuaki n ana tembora Iehova.+ Ma a teimatoa aomata ni karaoa te bwai ae karuanikai.  E katea mataroan oon ana auti Iehova+ are mai eta, ao e karaoi kateitei aika bati i aon oon Oobera.+  E katei naba kaawa+ n aonon Iuta+ ae maungaunga, ao e katei taabo aika nonoaki+ ma taua+ n taabo aika buakonikai.  E buakana aia uea tibun Ammon+ ao n tokina e boni konai aoia, n te aro are a anganna tibun Ammon n te ririki anne 100 te tarena* n tirewa, te uita ae 10,000 te bwai ni baire ae te kore,* ao 10,000 te baare. A kabwakaa naba aei tibun Ammon nakon teuaei n te kauoua ao n te katenua n ririki.+  Mangaia are e a rikirake ni korakora Iotam bwa e kamatoai* kawaina i matan Iehova ae Atuana.  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Iotam, ma ana buaka ni kabane ao arona nako, a koreaki n aia Boki Uean Iteraera ma Uean Iuta.+  Bon 25 ana ririki ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 16 te ririki.+  Ao e a wene ni motirawa Iotam i rarikia ana bakatibu, ao a kaiia n Ana Kaawa Tawita.+ Ao e a riki natina are Aati bwa te uea n onea mwina.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Teuana te kore titeboo ma 220 te rita. Nora Buk. B14.
Ke, “katauraoi.”