Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Rongorongo 21:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ioram, uean Iuta (1-11)

  • Te rongorongo ae koreaki mairoun Eria (12-15)

  • E mate taerere Ioram (16-20)

21  Ao e a wene ni motirawa Ieotiabata i rarikia ana bakatibu ao e kaiiaki i rarikia ana bakatibu n Ana Kaawa Tawita, ao e a riki Ioram are natina bwa te uea n onea mwina.+  Ao tarina ake natin Ieotiabata bon Ataria, Ieiera, Tekaria, Ataria, Mikaere, ao Tebatia. Aikai ni kabane natin te Uea are Ieotiabata aika mwaane are uean Iteraera.  Ao e a tia tamaia n angania bwaintituaraoi aika bati aika tirewa ma koora, ma bwaai aika kakawaki n ikotaki ma kaawan Iuta aika nonoaki.+ Ma e anga te tautaeka n uea nakon Ioram,+ bwa te karimoa ngaia.  Ngke e a kairiri Ioram n ana tautaeka n uea tamana, ao e a kamatoaa nakoana n arona n tiringia tarina ni kabane+ n te kabaang, n ikotaki ma tabeman tokan Iteraera.  Bon 32 ana ririki Ioram ngke e a riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanoni wanua te ririki.+  E nakonako ni kawaia uean Iteraera,+ n aron are a karaoia ana utu Aaba, bwa e riki natin Aaba te aine bwa buuna,+ ao e teimatoa teuaei ni karaoa ae buakaka i matan Iehova.  Ma e aki kani kamauna batan Tawita Iehova ibukin te berita are e karaoia ma Tawita,+ bwa e a tia ni berita nakoina bwa e na anga te taura nakoina ma natina n taai nako.+  N ana bong teuaei ao e a karitei Etom n ekaanako Iuta+ ao e a karekea oin ana uea.+  Mangaia are e mwananga Ioram ma ana mataniwi ao ana kaa ni buaka ni kabane, ao e teirake n te bong ao e kataei aia kai tibun Etom ake a otabwaninia ma mataniwin taiani kaa ni buaka. 10  Ma e teimatoa Etom ni karitei n ekaanako Iuta ni karokoa te bong aei. E karitei naba Ribena+ n te tai anne n ekaanako teuaei, ibukina bwa e kitana Iehova ae Atuaia ana bakatibu.+ 11  E karaoi naba taabo aika rietata+ i aoni maungan Iuta, ni kairiia iai kaain Ierutarem bwa a na aki kakaonimaki nakon te Atua,* ao e katiotionakoia kaain Iuta. 12  N tokina ao e a roko irouna te rongorongo ae koreaki mairoun Eria+ are te burabeti, ae kangai: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Tawita are am bakatibu, ‘Ko aki nakonako ni kawain nako tamam are Ieotiabata+ ke ni kawain nako Ata+ are Uean Iuta. 13  Ma ko nakonako ni kawaia uean Iteraera+ ao ni kairiia kaain Iuta ma kaain Ierutarem bwa a na aki kakaonimaki nakon te Atua,*+ n ai aron aia aki kakaonimaki kaain ana utu Aaba,+ ao ko tiringia naba oin tarim+ aika kaaini batan tamam, aika raoiroi riki nakoim. 14  Mangaia ae e na karokoa te kai ae kamamate Iehova nakoia am aomata, nakoia natim mwaane, nakoia buum, ao nakon am bwai ni kabane. 15  Ao ko na karawawataaki n aoraki aika bati, n ikotaki ma aorakini kanoannanom, ni karokoa ae a nnanako kanoannanom n te bong teuana ma teuana ibukin te aoraki.’” 16  Ao Iehova e a kauekei nanoia+ I-Biritia+ ma I-Arabia+ ake a uakaan ma I-Itiobia, bwa a na ekaanako Ioram. 17  Mangaia are a ninia Iuta ao a kakorakoraia ni karekea kawaia n rin ma n uotiinako bwaai ni kabane ake a noraki n ana auti* te uea,+ n ikotaki naba ma natina mwaane ao buuna nako, ao tii natina are e tiku irouna bon Ieoaatia,*+ are ana bina. 18  Imwini baikai ni kabane ao e a oreia Iehova n aorakini kanoannanona, ae akea katokana.+ 19  Tabeua te tai imwina, ngke a a bwakanako ririki raoi aika uoua, ao a a nnanako kanoannanona, ao e mate i nanoni karawawataana ae bati n aorakina, ao a aki kauraa te ai ibukina ana aomata n aroni kauraan te ai ibukia ana bakatibu.+ 20  Bon 32 ana ririki ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanoni wanua te ririki. Akea temanna ae uringaaba ngke e mate. Mangaia are a kaiia n Ana Kaawa Tawita,+ ma tiaki ni nneni kaweneaia ueea ake a mate.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “a na bure ni kaineti ma aia onimaki n aroia aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ke, “a na bure ni kaineti ma aia onimaki n aroia aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ke, “baareti.”
E aranaki naba bwa Aatia.