Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Rongorongo 14:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Maten Abiia (1)

  • Ata, uean Iuta (2-8)

  • E kataenikaiia I-Tiobia aika 1,000,000 Ata (9-15)

14  Ao e a wene ni motirawa Abiia i rarikia ana bakatibu, ao a kaiia n Ana Kaawa Tawita,+ ao e a riki natina are Ata bwa te uea n onea mwina. N ana bong teuaei ao e a motirawa te aba arei i nanon tebwina te ririki.  E kakaraoa ae raoiroi ao ae eti Ata i matan Iehova ae Atuana.  E kanakoi aia baonikarea atua aika ianena+ ao taabo aika rietata, e kamaeinikuni boua aika tabu,+ ao e korei kaai aika tabu*+ ni kabwakai.  Irarikin anne, e tuangia kaain Iuta bwa a na ukoukora Iehova ae Atuaia aia bakatibu, ao a na kakairi n te Tua ma te kaetieti.  Mangaia are e kanakoi taabo aika rietata ma baonikareani baika boiarara mani kaawan Iuta ni kabane.+ Ao e teimatoa n aki kakiriweaki te tautaeka n uea i aan ana kairiri.  E katei kaawa aika nonoaki i Iuta,+ kioina ngkai e aki kakiriweaki te aba ao akea te buaka n ekaanako teuaei i nanon ririki akanne, bwa e anganna Iehova te motirawa.+  E taku nakoia kaain Iuta: “Ti na katei kaawa aikai ao ni karaoi ooia n otabwaninia ma taian taua+ ao mataroan te oo,* ao kaai ni kamatoa. Bwa e teimatoa n riki bwa abara te aba aei, ibukina bwa ti ukoukora Iehova ae Atuara. Ti a tia n ukoukoria, ao e anganira te motirawa mairouia aiara ni kabane.” Mangaia are e nakoraoi aia kateitei.+  Ao iai kaain ana taanga ni buaka Ata, aika mwaanen Iuta aika 300,000 aika taubobonga n otanga aika bubura ao kainiwai. Ao iai taani buaka aika korakora aika 280,000 mai buakoia kaaini Beniamin, aika a uouotii otanga aika uarereke* ao a uakainikatebe.*+  Imwina riki ao e a roko Teera ae te I-Itiobia n ekiianako, ao raona mwaane aika 1,000,000 aika kaain te taanga ni buaka ao kaa ni buaka+ aika 300. Ngke e roko i Maretiaa+ 10  ao e otinako Ata ni kaitaraa, ao a baireiia ni baireaia taani buaka n te Mwarua ae Tebataa i Maretiaa. 11  Ao Ata e wetea Iehova ae Atuana+ ao e kangai: “Iehova, ko boni kona ni buokiia aomata e ngae ngke a mwaiti ke akea korakoraia.+ Buokira Iehova ae Atuara, bwa ti onimakiniko*+ ao ti otinako n ekiianako aomata aika uanao aikai n aram.+ Iehova, bon Atuara ngkoe. Tai kariaia bwa e na tokanikai i aom te aomata ae mamate.”+ 12  Mangaia are e kataenikaiia I-Itiobia Iehova i matan Ata ao i mataia kaain Iuta, ao a birinako I-Itiobia.+ 13  Ao Ata ma aomata ake raona a kaeiia naakai ni karokoa Kera,+ ao a teimatoa I-Itiobia ni bwaka ni karokoa ae ai bon akea temanna i buakoia ae maiu. Bwa a boni konaaki iroun Iehova ao iroun ana taanga ni buaka. Imwin anne ao a uotiinako bwaai ni kuri aika rangi ni bati mwaanen Iuta. 14  Irarikin anne, a orei kaawa ni kabane ake i rarikini Kera ni kabwakai, bwa e roko i aoni kaawa akanne maakakin Iehova. Ao a kuribwai kaawa ni kabane, bwa a bati bwaai ni kuri iai. 15  A buakani naba aia umwanrianna te koraki ake iai aia nanai ni man, ao a taui tiibu ma kamero aika rangi ni bati, imwin anne ao a okira Ierutarem.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “mataroa aika kiriuoua.”
Te otanga ae uarereke ae uouotaki irouia taani katebe.
Ebera, “ao a toua te kainikatebe.”
Ebera, “ti rara nakoim.”