Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 10:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A karitei tibun Iteraera nakon Reoboam (1-19)

10  Ao Reoboam e nako Tekem,+ bwa a bane n roko tibun Iteraera i Tekem bwa a na kaueaa.+  Ngke e ongo naba ngkekei Ieroboam+ are natin Nebata (e boni mena naba i Aikubita, ibukina bwa e birinako ngkoa ibukin te Uea are Toromon)+ ao e a oki naba Ieroboam mai Aikubita.  Ao a kanaanako bwa e na weteaki, ao e a roko Ieroboam ma tibun Iteraera ni kabane iroun Reoboam ao a taku:  “E karawawatai amora tamam.+ Ma ngkana ko kauarerekea riki te mwakuri ae rawawata are mairoun tamam, ao ko kabebetea te amo ae tinebu* are e katokaa i aora, ao ti na toro iroum.”  Ngaia are e taku nakoia: “Kam a manga okirai imwin tenibong.” Mangaia are a a nako aomata.+  E maroro ngkanne te Uea are Reoboam ma unimwaane ake a beku iroun tamana are Toromon ngke e maiu, ao e kangai: “Tera ami taeka n reirei ae kam na anga ni kaineti ma aroni kaekaaia aomata aikai?”  A kaekaa ni kangai: “Ngkana ko raoiroi nakoia aomata aikai ao ko kakukureiia, ma ni kariaia aia bubutii ao ko kaekaia n te aro ae riai, ao ane a na riki bwa am toro n taai nako.”  Ma e rawa nakon te taeka n reirei are a anganna unimwaane, ao e maroro ma rorobuaka n ataei ake a ikawairake ma ngaia, ao a a riki ngkai bwa ana tabonibai.+  E titirakinia ni kangai: “Tera ami taeka n reirei ae kam na anga ni kaineti ma arora ae ti riai ni kaekaia iai aomata ake a kangai nakoiu, ‘Kabebetea riki te amo are e katokaa i aora tamam’?” 10  A taku nakoina rorobuaka n ataei ake a ikawairake ma ngaia: “Ko riai ni kangai nakoia aomata ake a kangai nakoim, ‘E karawawatai amora tamam, ma ko riai ngkoe ni kabebetei riki ibukira,’ ao ko riai n tuangia ni kangai, ‘E na matenten riki ukireni baiu nakoni bebeen tamau. 11  E katokaa i aomi te amo ae rawawata tamau, ma ngai N na kauaataoa riki amomi. E kataereingkami tamau ni kaai ni kataere. Ma N na karaoa ae kakaiaki riki nakon anne, bwa N na kataereingkami ni kaai ni kataere aika kakang taboia.’” 12  Ao e a roko Ieroboam ma aomata akekei ni kabane iroun Reoboam n te katenua ni bong, n aron are e taku te uea ni kangai: “Kam a manga okirai n te katenua ni bong.”+ 13  Ma e kaekaia aomata akekei te uea ma te iowawa. Mangaia are e rawa te Uea are Reoboam n te taeka n reirei are a anganna unimwaane. 14  E taetae nakoia n aron aia taeka n reirei rorobuaka n ataei ni kangai: “N na karawawatai riki amomi, ao N na kauaataoa riki. E kataereingkami tamau ni kaai ni kataere. Ma ngai N na kataereingkami ni kaai ni kataere aika kakang taboia.” 15  Mangaia are e aki ongo te uea irouia aomata akekei, bwa a riki baikai mairoun te Atua ae koaua,+ bwa e aonga ni kakororaoaki te taeka are e taekinna Iehova nakon Ieroboam are natin Nebata rinanon Aiia+ are te I-Tiro. 16  Ni kaineti ngkanne ma tibun Iteraera ni kabane, ibukina bwa e rawa te uea n ongo irouia, ao a kaeka aomata nakon te uea ni kangai: “Tera tibwangara iroun Tawita? Akea ara bwai iroun natin Iete. Okiriia atuami ngkami aika tibun Iteraera n tatabemaningkami nako! Ao ngkoe Tawita, ani bon tararuaa oini batam!”+ Ao a okiri mwengaia* tibun Iteraera ni kabane.+ 17  Ma e teimatoa n tautaeka Reoboam i aoia tibun Iteraera ake a maeka ni kaawa ake i Iuta.+ 18  Ao te Uea ae Reoboam e kanakoa Aatoram+ are te mataniwi i aoia te koraki ake e tua te uea bwa a na mwakuri ibukina, ma a karebanaia n atibu n uaa matena tibun Iteraera. Ma e reke tokan te Uea are Reoboam i aon ana kaa ni buaka ao e birinako nako Ierutarem.+ 19  Ao a teimatoa ni karitei tibun Iteraera n ekiianako ana utu Tawita ni karokoa te bong aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “karawawata.”
Ebera, “aia umwanrianna.”