Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Rongorongo

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • E bubutii Toromon te wanawana (1-12)

  • Kaubwain Toromon (13-17)

 • 2

  • Te katauraoi ibukini katean te tembora (1-18)

 • 3

  • E moana katean te tembora Toromon (1-7)

  • Te Ruu ae Moan te Tabu (8-14)

  • Boua aika taiani buraati ake uaai (15-17)

 • 4

  • Te baonikarea, Taari, ao beetin (1-6)

  • Kaintaura, taibora, ao katawanang (7-11a)

  • A a tia bwain nanon te tembora (11b-22)

 • 5

  • Te katauraoi ibukini katabuan te tembora (1-14)

   • E uotaki te Ati nakon te tembora (2-10)

 • 6

  • E taetae Toromon nakoia aomata (1-11)

  • Ana tataro ni katabu Toromon (12-42)

 • 7

  • E on te tembora ni mimitongin Iehova (1-3)

  • Botaki ni katabu (4-10)

  • E kaoti Iehova nakon Toromon (11-22)

 • 8

  • Ana kateitei riki Toromon (1-11)

  • Bairean te taromauri n te tembora (12-16)

  • Ana nna ni kaibuke Toromon (17, 18)

 • 9

  • E kawara Toromon ueannainen Tieba (1-12)

  • Kaubwain Toromon (13-28)

  • Maten Toromon (29-31)

 • 10

  • A karitei tibun Iteraera nakon Reoboam (1-19)

 • 11

  • Ana tautaeka Reoboam (1-12)

  • A nako Iuta tibun Rewi aika kakaonimaki (13-17)

  • Ana utu Reoboam (18-23)

 • 12

  • E ninia Ierutarem Titiaka (1-12)

  • Tokin ana tautaeka Reoboam (13-16)

 • 13

  • Abiia, uean Iuta (1-22)

   • Abiia e kataenikaia Ieroboam (3-20)

 • 14

  • Maten Abiia (1)

  • Ata, uean Iuta (2-8)

  • E kataenikaiia I-Tiobia aika 1,000,000 Ata (9-15)

 • 15

  • E karaoi bitaki aika raraoi Ata (1-19)

 • 16

  • Ana boraraoi Ata ma Turia (1-6)

  • Aanani e boaa Ata (7-10)

  • Maten Ata (11-14)

 • 17

  • Ieotiabata, uean Iuta (1-6)

  • Te waaki n angareirei (7-9)

  • Korakoran ana taanga ni buaka Ieotiabata (10-19)

 • 18

  • Ana boraraoi Ieotiabata ma Aaba (1-11)

  • E taetae ni burabetina te konaaki Mikaia (12-27)

  • E kamateaki Aaba i Ramotakireata (28-34)

 • 19

  • Ieu e boaa Ieotiabata (1-3)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Ieotiabata (4-11)

 • 20

  • A ninia Iuta natannaomata ake i rarikina (1-4)

  • E tataroa te ibuobuoki Ieotiabata (5-13)

  • Ana kaeka Iehova (14-19)

  • Kamaiuan Iuta n te kakai (20-30)

  • Tokin ana tautaeka Ieotiabata (31-37)

 • 21

  • Ioram, uean Iuta (1-11)

  • Te rongorongo ae koreaki mairoun Eria (12-15)

  • E mate taerere Ioram (16-20)

 • 22

  • Aatia, uean Iuta (1-9)

  • E taua te kaintokanuea Atariia (10-12)

 • 23

  • E ibuobuoki Ieoiata; kaueaan Ioati (1-11)

  • E kamateaki Atariia (12-15)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Ieoiata (16-21)

 • 24

  • Ana tautaeka Ioati (1-3)

  • E onobwaia te tembora Ioati (4-14)

  • E tannako man te koaua Ioati (15-22)

  • E kamateaki Ioati (23-27)

 • 25

  • Amatia, uean Iuta (1-4)

  • Te buaka ma Etom (5-13)

  • E taromaurii bouannanti Amatia (14-16)

  • Te buaka ma Uean Iteraera ae Ioati (17-24)

  • Maten Amatia (25-28)

 • 26

  •  Utia, uean Iuta (1-5)

  • Ninikoriaia ana taanga ni buaka Utia (6-15)

  • E rebera Utia are kainikatonga (16-21)

  • Maten Utia (22, 23)

 • 27

  • Iotam, uean Iuta (1-9)

 • 28

  • Aati, uean Iuta (1-4)

  • E taenikai iroun Turia ao Iteraera (5-8)

  • E anga te kauring Oteta nakon Iteraera (9-15)

  • E kananorinanoaki Iuta (16-19)

  • E taromaurii bouannanti Aati; matena (20-27)

 • 29

  • Etekia, uean Iuta (1, 2)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Etekia (3-11)

  • E kaitiakaki te tembora (12-19)

  • E a manga waaki te beku n te tembora (20-36)

 • 30

  • E karaoa te Toa ae te Riao Etekia (1-27)

 • 31

  • E katoka te taromauri ae kewe Etekia (1)

  • A boutokaaki raoi ibonga ao tibun Rewi (2-21)

 • 32

  • E ninia Ierutarem Tennakeriba (1-8)

  • Tennakeriba e kaitaraa Iehova (9-19)

  • E oreiia ana taanga Aturia te anera (20-23)

  • Aorakin Etekia ao kainikatongana (24-26)

  • Baike e karaoi Etekia ao matena (27-33)

 • 33

  • Manate, uean Iuta (1-9)

  • E raira nanona Manate mani buakakana (10-17)

  • Maten Manate (18-20)

  • Amon, uean Iuta (21-25)

 • 34

  • Iotia, uean Iuta (1, 2)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Iotia (3-13)

  • E kuneaki bokin te Tua (14-21)

  • Huldah’s prophecy of calamity (22-28)

  • E wareka te boki Iotia nakoia aomata (29-33)

 • 35

  • E bairea Iotia te Toa ae te Riao ae rianako arona (1-19)

  • Barao Neko e kamatea Iotia (20-27)

 • 36

  • Ieoaatia, uean Iuta (1-3)

  • Ieoiakim, uean Iuta (4-8)

  • Ieoiakim, uean Iuta (9, 10)

  • Tetekia, uean Iuta (11-14)

  • E kamaunaaki Ierutarem (15-21)

  • Ana moti Tairati ibukini manga katean te tembora (22, 23)