• Taeka ni kamauri (1-3)

  • Teimatoa n nakonako n te koaua (4-6)

  • Tarataraingkami irouia taani bureburea te aba (7-11)

  • Bairean te mwananga ao taeka ni kamauri (12, 13)