Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 I-Tetaronike 3:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Teimatoa n tataro (1-5)

  • Te kauring ni kaineti ma te aroaro ae aki riai (6-15)

  • Ana taeka ni kaboo Bauro (16-18)

3  Ni kabaneana taari, kam na teimatoa n tataro ibukira+ bwa e aonga ni waekoa ni butanako ana taeka Iehova*+ ao n neboaki, n aron naba ae riki i buakomi,  ao ti aonga naba ni kamanoaki mairouia aomata aika iowawa ao aika buakaka,+ bwa a aki bane n onimaki aomata.+  Ma e kakaonimaki te Uea nakon ana taeka, ao e na kakorakoraingkami ma ni kamanoingkami mairoun teuare buakaka.  Ma ngaira aika taan rimwin te Uea, ti onimakiningkami bwa kam kakororaoi ara kaetieti ao kam na teimatoa ni kakororaoi.  Ke e teimatoa te Uea ni kanakoraoa kairan nanomi nakon tangiran te Atua+ ao nakon te nanomwaaka+ bwa kam aonga ni beku ibukin te Kristo.  Ao ti anganingkami taiani kaetieti taari n aran ara Uea ae Iesu Kristo, bwa kam na kararoaingkami mairouia taari ni kabane ake a nakonako n te aro ae aki riai+ ao tiaki n te aro ae boraoi ma kaetieti ake kam* karekei mairoura.+  Bwa kam bon ataa te aro ae kam riai ni kakairi iai iroura,+ ibukina bwa ti aki maiuakina te aro ae aki riai i buakomi,  ke ni kana kanan temanna n aki kabooa.+ Ma ni kaitaraan anne, ti bekutata ma te korakai ni ngaina ao ni bong bwa ti aonga n aki karawawataa temanna i buakomi n te kabanemwane ae bati.+  Tiaki nanona bwa akea riaira ni butimwaea te bwai teuana,+ ma ti karaoa aei bwa ti kan anga ngaira bwa banna ni katoto nakoimi bwa kam na kakairi iroura.+ 10  Ni koauana, ngke ti mena i rarikimi ao ti aki toki n tua nakoimi ae kangai: “Ngkana iai ae e aki kani mwakuri ao ke e tai amwarake.”+ 11  Bwa ti ongo bwa iai tabeman aika karaoa ae aki riai i buakomi,+ aika aki mwamwakuri, ma a reberake n roko ni baike a aki kaineti nakoia.+ 12  Ti tua nakoia aomata akanne ao ni kaungaia i nanon te Uea ae Iesu Kristo, bwa a na tabeakini baika kaineti nakoia ao n amwarake ni kanaia ake a karekei man aia mwakuri.+ 13  Ao ngkami taari, tai kabwarai nanomi ni kakaraoan ae raoiroi. 14  Ma ngkana iai temanna ae aki ongeaba nakon ara taeka rinanon te reta aei, ao mamataukiroa te aomata anne, ao katoka te iraorao ma ngaia+ bwa e aonga ni maamaa. 15  Ao tai iangoia bwa te tia kairiribai, ma teimatoa n reireinna+ ngkai te tari ngaia. 16  Ke e teimatoa n anganingkami te rau n aanga nako, te Uea ae kakarekea te rau.+ Ke e raoningkami ni kabane te Uea. 17  Aio bon au kamauri, ngai ae Bauro ae I koreia n oini baiu.+ Bon tabonibaiu ae kanikinaean au reta nako. 18  Ke e mena iroumi ni kabane ana akoi ae rianako ara Uea ae Iesu Kristo.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
Ke tao, “a.”