Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 I-Korinto 9:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaungaaki te anganga (1-15)

    • E tangira ane e anga ma kukureina te Atua (7)

9  Ni kaineti ngkanne ma te mwakuri n ibuobuoki ibukia te koraki aika itiaki,*+ e aki kainnanoaki ae N na koroboki nakoimi,  bwa I atai nanomi ni kan ibuobuoki are I kamoamoaingkami iai nakoia Kristian ake i Maketonia, n taekinna bwa ai teuana ngkai aia ririki n tauraoi n ibuobuoki taari mai Akaia, ao a kaungaaki angia kaaini Maketonia n ingaingan nanomi.  Ma I kanakoatiia taari, bwa e kaawa n akea uaan ara kamoamoa ibukimi ni kaineti ma aei, ao kam aonga n tauraoi raoi, n aron are I aki toki n taekinna ibukimi.  Bwa ngkana a irai kaaini Maketonia ao a kuneingkami n aki tauraoi, ao ti na kamaamaeaki ngaira ma ngkami ibukin onimakinami iroura.  Mangaia ae I taku bwa e riai kaungaaia taari bwa a na moantaai ni kawaringkami ao ni moantaai ni katauraoa ami bwaintituaraoi are e a kamani baireaki iroumi, bwa e aonga n tauraoi bwa te bwaintituaraoi, ao tiaki te bwai ae aonikaiaki n anaaki.  Bwa ni kaineti ma aei, ao ane e unika ae karako, e na taia naba ae karako, ao ane e unika ae bati, e na taia naba ae bati.+  Ke e karaoa ae e kataua i nanona temanna ma temanna, tiaki n aron ae akea nanona* iai ke e tebonaki nako iai,+ bwa te Atua e tangira ane e anga ma kukurein nanona.+  Bwa e kona naba te Atua ni kabatiaa ana akoi ae rianako nakoimi ni bwaai nako, bwa a na tau mwaitin ami bwai n taai nako ibukini kainnanomi, ma a na kabatiaaki naba nakoimi baika kam kainnanoi ibukini karaoani mwakuri aika raraoi ni kabane.+  (N aron are koreaki ni kangai: “E bati* n anganga, ao e anganga nakoia akana maiu ni kainnano. E teimatoa ana raoiroi n aki toki.”+ 10  Ao Teuare kabatiai koraa ni katauraoi nakon te tia ununiki ao te kariki ibukin te amwarake, e na katauraoi ao ni kamwaiti koraa nakoimi bwa kam na uniki ao e na karikirakei uaan ami raoiroi.)* 11  Kam anganaki kakabwaia n aekaia nako bwa kam aonga n tituaraoi n anganga n aaro nako, ao rinanon ara mwakuri e a kairiia aomata te tituaraoi aei bwa a na kaitaua te Atua, 12  ibukina bwa karaoan te mwakuri n ibuobuoki aei nakoia aomata e aki tii karekei baika kainnanoaki irouia te koraki aika itiaki,*+ ma e kauekei naba taeka ni kakaitau aika rangi ni bati nakon te Atua. 13  A neboa te Atua ibukina bwa te ibuobuoki are kam anga e kaotaki iai bwa kam ira nanon te baere kam taekinna i mataia aomata, ni kaineti ma te rongorongo ae raoiroi ibukini Kristo ao ibukin naba ae kam tituaraoi n angabwai nakoia ao nakoia aomata ni kabane.+ 14  Ao a kakorakoraia n tataro ni bubutii ibukimi, ni kaotia naba bwa e korakora nanoia ni kan iraorao ma ngkami ibukin ana akoi ae rianako te Atua ae moanibaan te raoiroi, are reke iroumi. 15  Ke e katituaraoaki te Atua ibukin ana bwaintituaraoi ae akea boona ao akea n ai arona.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke, “e aki kukurei.”
Ke, “tituaraoi.”
N taraana, ana taeka Bauro aikai, a irekereke ma are koreaki n It. 55:10 ao n Ot. 10:12.
Ke, “tabu.”