Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 I-Korinto 6:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E aki riai ni matebuaka ana akoi te Atua (1, 2)

  • Kabwarabwaraan ana mwakuri Bauro (3-13)

  • Kam na tai reitaki buaka (14-18)

6  Ngkai ti uaia ni mwakuri ma te Atua,+ ti a manga butiingkami bwa kam na butimwaea ana akoi ae rianako, bwa e kaawa ni matebuaka.+  Bwa e taku: “I ongo iroum n tain akoan te aba, ao I buokiko n te bong ni kamaiu.”+ Noria! Boni ngkai te tai ae angaraoi riki ibukin akoan te aba. Noria! Boni ngkai te bong ni kamaiu.  Ti aki karaoa te bwai teuana ae e na bwaka iai temanna, bwa e kaawa n tiribureaki ara mwakuri ni minita.+  Ma ti kaotiotira bwa ana tabonibai+ te Atua ngaira n aanga nako, ngkai ti nanomwaaka ni baika bati, n taiani karawawataaki, n taiani kainnano, n taiani kangaanga,+  n te ororeaki, n te kakarabuutinaki,+ n te kakakiriweaki, n taiani bekutata, n te aki mamatu n te tairiki, n taai ake akea iai te amwarake,+  n te itiaki, n te atatai, n te taotaonakinnano,+ n te akoi,+ n te taamnei ae raoiroi, n te tangira ae aki mwamwanaa te aba,+  n te taetaenikawai ae koaua, ni mwaakan te Atua,+ ao n tauakini bwaai ni buaka ibukin te raoiroi+ ni baira ae te angaatai* ao ae te angamaing,*  rinanon te karineaki ao te aki karineaki, rinanon te uaraoaki ao te kamoamoaaki. Ti taraaki bwa taani kewea te aba ngaira ma bon taan atonga ae koaua.  Ti taraaki bwa aomata aika ti aki ataaki ma ti bon ataaki. Ti taraaki bwa ti nangi mate* ma noria! ti boni maiu.+ Ti taraaki bwa ti katuuaaeaki* ma ti bon aki kabureaki nakon te mate.+ 10  Ti taraaki bwa ti nanokawaki ma ti boni kimwareirei n taai nako. Ti taraaki bwa ti maiu ni kainnano ma ti boni kabatiai kaubwaia aomata aika bati. Ti taraaki bwa akea ara bwai ma bon iai bwaai ni kabane+ iroura. 11  Ti aki wimakiki n taetae nakoimi ngkami aika I-Korinto, ao e kamwawawaaki nanora. 12  Ti aki tiatiana* kaotiotan tangirami iroura,+ ma kam tiatiana kaotiotan tangirara iroumi. 13  Mangaia ae ibukini kaekaan anne—I taetae nakoimi kaanga nakoia natiu,—kam na kamwaawawai naba nanomi.*+ 14  Kam na tai reitaki* ma ake a aki onimaki+ bwa bon te reitaki buaka anne. Bwa te iraorao raa iraoraon te raoiroi ma te buakaka?+ Ke tera ae a ibuokanibwai iai te oota ma te rotongitong?+ 15  Ao tera ae e katiteuanaaki iai Kristo ma Beriara?*+ Ke tera ae e ibuokanibwai iai ane e onimaki* ma ane e aki onimaki?+ 16  Ao tera ae e irekereke iai ana tembora te Atua ma bouannanti?+ Bwa ana tembora te Atua ae maiu+ ngaira, n aron are e taekinna te Atua ni kangai: “N na mamaeka i buakoia+ ma n nakonako i buakoia, ao N na riki bwa Atuaia, ao a na riki bwa au aomata.”+ 17  “E taku Iehova,* ‘Mangaia ae kam na otinako mai buakoia, ao kaokoroingkami, ao katoka ringakin te bwai ae kamwara,’”+ “‘ao N na butimwaeingkami.’”+ 18  “‘Ao N na riki bwa tamami,+ ao kam na riki bwa natiu mwaane ma natiu aine,’+ bon ana taeka Iehova* ae Moan te Mwaaka.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao ibukin niniakin ane e buakanaki.
Tao ibukini kamanoan ane e buakanaki.
Ke, “Ti iangoaki bwa ti tau ni mate.”
Ke, “reireinaki ni kaetietaki.”
Ke, “karibwaa.”
Ke, “ngkami naba kam na kamwaawawaingkami.”
Kuriiti, “Tai katoabuakako ngkana ko amoa te amo.”
Man te taetae n Ebera ae nanona, “Akea Uaana,” ae kaineti ma Tatan.
Ke, “te aomata ae kakaonimaki.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.