Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 I-Korinto 3:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reeta ni kakoaua ibukini mwioko (1-3)

  • Minita n te berita ae boou (4-6)

  • Mimitongin riki te berita ae boou (7-18)

3  Iai kainnanoan ae ti na manga moani kaotiira bwa antai ngaira nakoimi? Ke tao ti kainnanoi reeta ibukini kakoauaani mwiokoara nakoimi ke mairoumi, n aroia tabeman?  Bon ara reta ngkami+ ae koreaki i nanora, ae ataaki ma ni warekaki irouia aomata ni kabane.  Bwa kam kaotaki bwa ana reta Kristo ngkami ae koreaki iroura, ngaira aika minita.+ E aki koreaki n te ingke, ma n taamnein te Atua ae maiu, ao e aki koreaki i aoni baaba+ aika atibu ni koaua, ma i aoia atibu aika aomata, ae i aon nanoia+ aomata.  Iai iroura te aeka n aki nanokokoraki aei ni kaineti ma te Atua, rinanon te Kristo.  Tiaki nanona bwa ti tau nako iai ibukini baike ti karaoi, ke tao man oini korakorara, ma e nako katauara mairoun te Atua,+  are ngaia are e boni katauira bwa minita n te berita ae boou,+ ae tiaki n te tua are koreaki,+ ma n te taamnei, bwa e karekea te mate+ te tua are koreaki, ma e anga te maiu te taamnei.+  Ngkana e irianaki reken te Tua n te mimitong, are te Tua are e karekea te mate ao are e kaaraki ni kataneaki ni manin te koroboki i aon taian atibu,+ n te aro are a aikoa kona tibun Iteraera ni karekea taraan ubuni Mote ibukin raneanean ubuna,+ ae te mimitong ae e na mauna,  ao tiaki e riai ni mimitong riki+ are e karekeaki n te taamnei?+  Bwa ngkana e mimitong+ te Tua are karekea te kabuakakaaki,+ ao ai batira riki mimitongin are e karekeaki n te raoiroi!+ 10  Ni koauana, e a tia n anaaki mimitongin are e kamimitongaki ngkoa, ibukin te mimitong ae tamaroa riki nakoina.+ 11  Bwa ngkana e kamaunaaki are e karekeaki n te mimitong+ ngkoa, ao ai batira riki mimitongin are e tiku!+ 12  Kioina ngkai iai iroura te kantaninga+ anne, ao ti a taetae n aki maaku naba teutana, 13  ao ti aki karaoa aroni Mote ngke e rabuna ubuna+ n te rabuna ni mata, bwa a aonga n aki taraa tokin te baere e na kamaunaaki tibun Iteraera. 14  Ma e a manga aki ota aia iango.+ Bwa e tiku te rabuna ni mata anne n aki ietaki ni karokoa te bong aei ni warekan te berita nikawai,+ ibukina bwa e kamaunaaki rinanoni Kristo.+ 15  Ni koauana, ngkana e warekaki ana koroboki Mote,+ ao e mena te rabuna ni mata i aon nanoia, ni karokoa te bong aei.+ 16  Ma e na uotakinako te rabuna ni mata ngkana e rairaki temanna nakon Iehova.*+ 17  Ma bon te Taamnei Iehova,*+ ao ike e mena iai taamnein Iehova* ao iai te inaomata+ iai. 18  Ao ngaira ni kabane ake akea rabunan ubura ake ti tabe ni kaotiota mimitongin Iehova* n aron te tirotaam, ti onikaki nakoni katotongana man te mimitong teuana nakon teuana, n aron are e karaoira iai Iehova* ae te Taamnei.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Ke tao, “taamnein Iehova.”