Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 I-Korinto 10:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tei Bauro ibukin ana mwakuri ni minita (1-18)

    • Tiaki bwain te rabwata ara bwai ni buaka (4, 5)

10  Ao ngai ae Bauro, I butiingkami n te nimamannei ma te akoi are e kaotiotaki iroun te Kristo+ e ngae ngke I taraaki iroumi bwa I mangori i buakomi,+ ma ngkana I aki mena i buakomi ao a mamatoa au taeka.+  I onnon nakoimi bwa ngkana I mena i buakomi, ao N na aki rangi ni matoatoa ma ni kairimatoa n aron ae I kariaa nakoia tabeman, ake a iangoira bwa aongkoa ti nakonako n ai aron nanon te rabwata.  Bwa e ngae ngke ti maiu n te aro n rabwata, ma ti aki buaka n ai aron nanon te rabwata.  Bwa tiaki bwain te rabwata ara bwai ni buaka,+ ma a korakora mairoun te Atua,+ n urui baika nene wakaaia.  Bwa ti urui iango n rarabakau ma aaro ni kainikatonga nako ake a kauntabaa te atatai ibukin te Atua,+ ao ti kataenikai iango ni kabane bwa a na ongeaba iroun te Kristo.  Ao ti tauraoi ni katuuaaeia aomata nako ake a kaotiotii aeka n aki ongeaba nako,+ ngkana kam a tia n ongeaba.  Kam bairei taekani bwaai n aron taraakia. Ngkana iai ae e onimakinna i bon irouna bwa te tia rimwini Kristo ngaia ao ke e manga iaiangoa riki te koaua aei: Ngkai ana bwai Kristo ngaia, ao ai arora naba.  Bwa e ngae ngke I kabatiaa teutana au kamoamoa nakon ae riai ni kaineti ma te mwioko are e anganira te Uea, are ti na kateimatoaingkami n aki kabwakaingkami,+ ma N na bon aki kamaamaeaki iai.  Bwa I aki tangiria bwa kam na taku bwa I kani kakamaakuingkami n au reta. 10  Bwa a taku tabeman: “A kaakanoa ana reta ao a orobuki, ma ngke e mena i buakora ao moan te mangori taraana, ao akea manenan ana taeka.” 11  A riai n ataia aeka n aomata aikai bwa arora n taetae n ara reta ngkai akea ngaira i buakomi ao ai bon arora naba ae ti na karaoia ngkana ti mena i buakomi.+ 12  Bwa ti maaku n atongira bwa raoia te koraki ake a kamoamoaia i bon irouia,+ ke ni kabotauira ma ngaiia. Ma a kaotia bwa a aki ota, n aroia ni baireiia ni kaineti ma oin aia kaetieti, ao n aroia ni kabotauia i bon irouia.+ 13  Ma ti na aki kamoamoa n ae riaon ae riai, ma ti na kamoamoa ni kaineti ma baike ti kona ni karaoi i nanon te aono are ti mwiokoaki iai ae e baireaki tiana iroun te Atua, are te aono are kam mena naba iai.+ 14  Ni koauana, ti aki riaon tian ara aono, bwa aongkoa kam aki mena i nanon ara aono, bwa bon taani moan roko naba ngaira iroumi n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Kristo.+ 15  Ti aki kamoamoa n ana mwakuri temanna ae karaoia i tinanikun te aono are ti mwiokoaki iai, ma bon ara kantaninga bwa ngkana e a ririkirake ami onimaki ao e na ririkirake naba ara mwakuri are ti karaoia n ara aono. Ao ti na karababaa riki ngkanne 16  tataekinan te rongorongo ae raoiroi nakon aaba ake a raroa riki nakoimi, bwa ti aonga n aki kamoamoa n te bwai ae e a tia ni karaoaki n ana aono temanna. 17  “Ma ane e kamoamoa ao ke e kamoamoa iroun Iehova.”*+ 18  Bwa e aki tau i matan Iehova te aomata ae kamoamoaa i bon irouna,+ ma e tau ane e kamoamoaaki iroun Iehova.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.