Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Betero 2:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A na kaoti taan angareirei ni kewe (1-3)

  • A na boni motikaki taekaia taan angareirei ni kewe (4-10a)

    • Karenakoaia anera nako Tatarati (4)

    • Te ieka; Totom ma Komora (5-7)

  • Aroaroia taan angareirei ni kewe (10b-22)

2  Ma bon iai burabeti ni kewe i buakoia tibun Iteraera ngkoa, ao ai arona naba bwa ane a na iai taan angareirei ni kewe i buakomi.+ A na karekea te koraki aei te bwenaua* ae kamamate, n te aro ni karaba, ao a na kakeaa naba teuare aia mataniwi are kabooia,+ ao a na kawaekoaa kamaunaakia iai.  Ao a na bati ake a na toui mwin aroaroia aika kammaira,*+ ao ane e na taetae ni kabuakakaaki kawain te koaua ibukia nakanne.+  Ane a na nanonrang naba n aonikaingkami n aia taeka ni kewe. Ma e na aki iremwe tuuaaia are e a kamani motikaki ibukia mangkoangkoa,+ ao e na bon roko kamaunaakia.+  Bwa e aki taona nanona te Atua mani katuuaaeaia ngkoa anera ake a bure+ ma e karenakoia nako Tatarati,*+ ni kabwakaia ni mwarua aika rotongitong bwa a na tauaki iai imwain te motikitaeka,+  ao e aki taona naba nanona ngke e katuuaaeia kaain te aonnaba rimoa,+ ma e kawakina Noa are te tia uarongorongoa taekan te raoiroi,+ ni kamaiua ma raona ake itiman+ ngke e karokoa te ieka irouia kaain te aonnaba ake a aki karinea te Atua,+  ao e katuuaaeia naba kaawa aika Totom ma Komora ngke e kabueki,+ ao e kateia bwa te katoto ibukini baika a na roko ibukia aomata aika aki karinea te Atua,+  ao e kamaiua Rota+ ae te aomata ae raoiroi, are e rangi n rawawata n aroia aomata n akiako ni kakaraoa ae kammaira*  bwa e kammarakaki ni katoabong te aomata ae raoiroi aei n aia mwakuri aika bubuaka ake e nori ao ake e ongo ngke e maeka i buakoia.  Mangaia are e ataa Iehova* aroni kamaiuaia aomata ake a tangiria, man te kataaki,+ ma e tauia aomata aika buakaka imwain te bong ni motikitaeka+ bwa a na kamaunaaki,* 10  ma ai moarara riki te koraki ake a kani wene ni bure ma tabemwaang bwa a aonga ni kamwaraeia iai,+ ao a ribaiia te koraki ake a tautaekania.*+ A aki mamaaku ao a bangaomata, ao a aki maaku n taetae ni kabuakakaia te koraki ake a mimitong. 11  Ma a aki bukinia taan angareirei ni kewe anera ake a rangi ni korakora ao ni mwaaka riki, ao a aki taetae ni kabuakakaia, ibukina bwa a karinea Iehova.*+ 12  Ma a taetae ni kabuakakai baika a ronnano+ iai aomata aikai, aika kaanga ai aroia maan aika aki wanawana, aika bungiaki bwa a na raweaki ni kamateaki, mangaia ae a na boni kamaunaaki n oini kawaia ae buakaka, 13  bwa a karekei oini kaia i bon irouia bwa kaniwangan aia bure. A iangoia bwa e kakukurei katokan nanoia ni kaibwabwarun te rabwata,+ n te ngaina naba. Boni baareka ao memea naakai, ao a maiu nanoia ni mwamwanaa te aba n aia reirei aika kewe, ngkana a raoningkami n ami baka n amwarake.+ 14  E korakora i nanoia te kani wene ni kimoa*+ ao a aki kona ni katoka karaoan ae bure, ao a kamwaneia aomata* aika mamaara. A kataneiaaki nanoia n te mataai. Bon ataei aika a na maraia ngaiia. 15  A kitana te kawai ae eti ao a burebureaki. A toua mwini kawaini Baraam+ are natini Beora, are e tangira te kaniwanga mani karaoan ae bure,+ 16  ma e boaaki ni kaetaki ibukin riaoakin ae riai irouna.+ E taetae ni bwanaan te aomata, te man ae te taongki ae aki kona n taetae, ao e tuka te burabeti aei mani karaoan te aro n nanobaba.+ 17  Boni koburake n ran naakai aika akea rania, ao buane aika ukakinako n te angibuaka, ao e katauraoaki imwaia te roo ae rotongitong.+ 18  A kamoamoa n taeka ni karang aika akea manenaia. A mwamwanaiia te koraki ake a a tibwa buutakinako mairouia taani kakaraoa ae bure, ni kaibwabwarun te rabwata+ ma mwaan aika kammaira.*+ 19  A berita nakoia bwa a na inaomata, ma a bon toronaki ngaiia n te buakaka,+ bwa ane e konaaki iroun temanna ao e bon tautoronaki irouna.+ 20  Bwa ngkana a a tia ni buutakinako mani kamwaraan te aonnaba+ aei n te atatai ae eti ibukin te Uea ae te tia Kamaiu are Iesu Kristo, ao ngkana a a manga mangao i buakoni baikai ma ni konaaki iai, ao e a kakaiaki riki aroia are te kabane nakon aroia are rimoa.+ 21  E raoiroi riki ngke e aki reke irouia ataakin raoi kawain te raoiroi, nakon ae a a manga tannako man te tua ae tabu are a anganaki, imwin ataakin te kawai anne irouia.+ 22  E a riki nakoia aron are e taekinaki n te taeka n rabakau ae koaua ae kangai: “E a manga okira mumutana te kamea, ao rabinobinona n te bokaboka te beeki ae e a tia n tebokaki.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “koraki n Aro.”
Ke, “aroaroia aika kanuka.” Ana bururare te taeka ni Kuriiti ae a·selʹgei·a. Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te aroaro ae kanuka.” Kuriiti a·selʹgei·a. Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “koreakinako.”
Ke, “kakeaa bongan te nakoa n tautaeka.”
Nora Buk. A5.
Ke, “E onrake mataia n te wene ni kimoa.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “aroaro aika kanuka.” Ana bururare te taeka ni Kuriiti ae a·selʹgei·a. Nora Nanon Taeka.