Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Betero 1:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1)

  • Kakoauaa weteami (2-15)

    • Aroaro aika raon te onimaki (5-9)

  • E kakorakoraaki riki onimakinan te taetae ni burabeti (16-21)

1  Ngai ae Timon Betero, ae ana toro Iesu Kristo ao ana abotoro, nakoia te koraki ake a karekea te onimaki ae tii te arona kakawakina ma ae iroura,* n raoiroin Atuara ao n raoiroin ara tia Kamaiu ae Iesu Kristo:  Ke e kabatiaaki nakoimi te akoi ae rianako ao te rau, n te atatai ae eti+ ibukin te Atua ao ibukin Iesu ae ara Uea,  bwa ti a tia n anganaki* ni mwaakan te Atua bwaai ni kabane aika karekea te maiu ao tangiran te Atua, rinanon te atatai ae eti ibukin Teuare weteira+ ni mimitongina ao n raoiroina.  E anganira* berita aika rangi ni kakawaki ma n rangi ni kakannato+ rinanoni baikai, bwa kam aonga n riki bwa taan ibuokanibwai n aroaron te Atua rinanoni baikai,+ ngkai kam a tia ni birinako man te buakaka ae mena n te aonnaba ngkai ae riki man tangiran te kaibwabwaru.  Ibukin aei, ao kam na kabanea korakorami+ n raona ami onimaki n te raoiroi,+ ao n raona ami raoiroi n te atatai,+  ao n raona ami atatai n te taubaang, ao n raona ami taubaang+ n te nanomwaaka, ao n raona ami nanomwaaka n tangiran te Atua,+  ao n raona tangiran te Atua iroumi n ami itangitangiri n tari, ao n raona ami itangitangiri n tari+ n te tangira.  Bwa ngkana iai baikai iroumi ao a kabatiaaki, ao a na kawakiningkami n te aro ae kam na aki kona n taningaroti iai ke n aki uaa+ ni kaineti ma te atatai ae eti ibukin ara Uea ae Iesu Kristo.  Bwa ane akea irouna baikai, ao e mataki, ao e kaini matana nakon te oota,*+ ao e a mwaninga kaitiakana man ana bure+ ake ngkoa. 10  Mangaia ae kam na kekeiaki mwaaka riki taari, bwa e aonga ni koaua raoi weteami+ ma rineami, bwa ngkana kam teimatoa ni karaoi baikai ao ane kam na bon aki kona ni bwaka.+ 11  Ni koauana kam na rangi ni kakabwaiaaki n anganaki* te kariaiakaki n rin n ana Tautaeka n Uea+ ara Uea ae ara tia Kamaiu ae Iesu Kristo,+ ae te tautaeka ae akea tokina. 12  Ibukin aei ao I iangoia n taai nako bwa N na kauringingkami taekani baikai, e ngae ngke kam bon atai ao kam teimatoa n te koaua are mena i nanomi. 13  Ma I taku bwa e eti ae N na kakaungaingkami n arou ni kakauringingkami+ ngkai I mena moa n te rabwata aei ae ai aron te umwanrianna,+ 14  ngkai I ataia bwa e a kaan roko taini buutan umwau n rianna aei, n aron naba are e a tia ni kaotia raoi nakoiu+ ara Uea are Iesu Kristo. 15  N na kekeiaki mwaaka n taai nako, bwa kam aonga ni kona n uringi* baikai i bon iroumi, imwin nakou. 16  Bwa ti aki kabotoa ara kaongora nakoimi, ae taekani mwaakan ara Uea ae Iesu Kristo ma okina n tiku,* i aoni karaki n ototo aika kewe, ma ti bon nora mimitongina ni matara.+ 17  Bwa e karekea teuaei te karineaki ao te mimitong mairoun te Atua ae te Tama ngke a kaotaki taeka aika kangai* nakoina n te mimitong ae moanibaan te tamaroa: “Natiu ae I tangiria teuaei, ae I kakatonga irouna.”+ 18  Eng, ti ongo taeka aika nako mai karawa aikai, ngke ti mena ma ngaia n te maunga are tabu. 19  Mangaia ae e a kakorakoraaki riki ngkai onimakinan taian taetae ni burabeti iroura, ao kam karaoa ae raoiroi ngkana kam mutiakini n aron te taura+ ae oota n te tabo ae roo (ni karokoa te aioota ao otin te itoi ni ngaina)+ i nanomi. 20  Bwa kam ataa aei moa bwa akea te taetae ni burabeti teuana n te Koroboki ae Tabu ae nako man oin ana iango te aomata. 21  Bwa akea te taetae ni burabeti ae reke mai nanon te aomata,+ ma a taetae aomata mairoun te Atua ngke a kairaki* n te taamnei ae raoiroi.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te onimaki ae tii te arona rinena ma ae iroura.”
Ke, “anganaki n akea boona.”
Ke, “anganira n akea boona.”
Ke tao, “e mataki, e tii kona n nora ae kaan.”
Ke, “e na kabatiaaki ni karekeaki nakoimi.”
Ke, “taekini.”
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Kuriiti, “te bwanaa ae kangai.”
Kuriiti, “kairiraki; uouotaki.”