Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 17:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a kaman taekina te mwautakataka Eria (1)

  • E kaamwarakeaki Eria irouia reeben (2-7)

  • E kawara te aine ae mate buuna i Tarebata Eria (8-16)

  • Maten natin te aine anne ao kautana (17-24)

17  E a taku ngkai Eria*+ are te I-Titibe are kaaini Kireata+ nakon Aaba: “Ngkai bon iai Iehova ae Atuan Iteraera are I toro irouna,* ao e nang akea te aoi ke te karau i nanon ririki aikai, ma tii n au taeka!”+  Ao e roko ana taeka Iehova irouna ae kangai:  “Kitana ikai ao rairaki nako mainiku, ao karabako n te Mwarua ae Keritia, i mainikun te Ioretan.  Ko na momoi man te karaanga, ao N na tua nakoia mannikiba aika reeben bwa a na kakarekea kanam ikekei.”+  E aki tabwara ma e a nako naba ao e karaoa are e taku Iehova. E nako ao e tiku i rarikin te Mwarua ae Keritia, i mainikun te Ioretan.  Ao a uouota te kariki ma te irikomaiu taian reeben nakoina n te ingabong, ao te kariki ma te irikomaiu n te tairiki, ao e momoi man te karaanga.+  Ma imwin tabebong, ao e a bwatakataka te karaanga,+ ibukina bwa akea te karau n te aba.  Ao e roko ana taeka Iehova irouna ae kangai:  “Teirake, ao naako Tarebata are kaawan Titon ao tiiku ikanne. Noria! N na tua nakon te aine ae e a tia ni mate buuna ikanne bwa e na kakarekea kanam.”+ 10  Ai ngaia are e teirake ao e nako Tarebata. Ngke e a roko ni mataroan oon te kaawa, ao iai ikekei te aine ae e a tia ni mate buuna ae tabe n tabeaia. Ngaia are e wetea neiei ao e taku: “Taiaoka ma uotaamai te ran teutana n te mwangko bwa N na moi.”+ 11  Ngke e nako neiei bwa e na anaia, ao e a takaruaia teuaei ni kangai: “Taiaoka ma ko a uotaamai naba te mwakorona te kariki i baim.” 12  Ao e taku neiei: “Ngkai bon iai Iehova ae Atuam, ao bon akea au kariki, ma tii te abutana te burawa ae mena i nanon te kaatibu ae bubura ao te oera teutana i nanon te kaatibu ae uarereke.+ I tabeaia ngkai, ao N na nako n rin ni karaoa kanau ma natiu te mwaane. Ao imwin amwarakera ao ti na mate.” 13  E taku ngkanne Eria nakon neiei: “Tai maaku. Naako riin ao karaoa ane ko taku. Ma karaoa moa kanau te kariki ae uarereke ae mronron n nikiran am burawa, ao uotia ni kaotinakoa nakoiu. Imwina ko a kona ngkanne ni karaoa kanam ma natim. 14  Bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: ‘E na aki bane te burawa are n te kaatibu are bubura, ao e na aki mwautakataka te oera are n te kaatibu are uarereke, ni karokoa te bong are e na kabwakaa iai te karau Iehova nako aontano.’”+ 15  Mangaia are e nako neiei ao e karaoa are e tuangnga Eria, ao e a amwamwarake i nanoni boong aika bati ngaia ma teuaei ao kaaini batana.+ 16  E aki roko n te bane te burawa are n te kaatibu are bubura, ao e aki roko n te bwatakataka te oera are n te kaatibu are uarereke, ni kaineti ma ana taeka Iehova are e taekinna rinanon Eria. 17  Imwini baikai, ao e a bwaka n aoraki natin te aine are ana auti arei, ao e a rangi ni kakaiaki aorakina n te aro are e a mate.+ 18  Ngaia are e taku neiei nakon Eria: “Tera te bwai ae ko a bon ekainako* iai, ngkoe ae ana aomata te Atua ae koaua? Ko roko bwa ko na kauringai au bure ao ni kamatea natiu?”+ 19  Ma e taku nakon neiei: “Anganai natim.” Imwina ao e anaia mai anganibain neiei ao e uotia nakon te ruu are i aon te taubuki, ike e memena iai teuaei, ao e kawenea i aoni nnena ni wene.+ 20  Ao e wetea Iehova ni kangai: “Iehova ae Atuau,+ ko karekea naba kain te aine ae e a tia ni mate buuna aei ae I memena irouna n arom ni kariaia bwa e na mate natina?” 21  Ao e rabwata te ataei tenua te tai ao e wetea Iehova ni kangai: “Iehova ae Atuau, taiaoka ma kariaia bwa e na manga oki maiun* te ataei aei.” 22  Ao e ongo Iehova n ana bubutii Eria,+ ao e a manga oki maiun* te ataei ao e a manga oki korakorana.*+ 23  E anaa te ataei Eria ao e uotia rikaaki man te ruu are i aon te taubuki nako nanon te auti ao e angan tinana. Ao e taku Eria: “Noria, e a maiu natim.”+ 24  Ngaia are e taku te aine arei nakon Eria: “I a ataia ngkai bwa boni ngkoe ana aomata te Atua+ ao e boni koaua ana taeka Iehova are ko taekinna.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Bon Iehova Atuau.”
Ebera, “are I tei i matana.”
Ke, “Tera irekerekeu ma ngkoe, . . .?”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e a maiu.”