Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Timoteo 3:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aroaro aika katauia mataniwi (1-7)

  • Aroaro aika katauia tabonibai (8-13)

  • Te bwai ae raba ae tabu ae tangiran te Atua (14-16)

3  E boni kona n onimakinaki te taeka aei: Ngkana iai te mwaane ae ukoukora te kan riki bwa te mataniwi,*+ ao e tangira te mwakuri ae raoiroi.  Mangaia ae e riai n akea aron te mataniwi* ae e na kabuakakaaki iai, e na buuna te aine ae tii temanna, e na taubaang ni bwaai ni kabane, e na bwaina te iangoraoi,*+ e na bwaina te aro ae riai,+ e na akoakoiia aomata,* e na tau ibukin te angareirei,+  e na aki kokoro ni manging,+ e na aki iowawa,* e na aki imanono,+ e na aki kan unun,+ e na aki bakimwane.+  E na kairiia* kaaini batana n te aro ae riai, ao a na aantaeka natina ma ni bwaina te wanawana.+  (Bwa ngkana e babanga te mwaane ni kairiia* kaaini batana, e na kangaa ngkanne n tararuaa ana ekaretia te Atua?)  E aki tau iai te mwaane ae e a tibwa rairaki nakon te onimaki,+ bwa e kaawa ni kainikatonga, ao e na titeboo motikan taekana ma are e karekea te Riaboro.  Ao e riai naba n raoiroi taekana irouia aomata ake i ao,*+ bwa e aonga n aki kabuakakaaki* irouia aomata ma ni bwaka i nanon ana kai ni kabwaru te Riaboro.  A riai naba ni bwaina te wanawana tabonibai n te ekaretia, a na aki wi uoua,* a na aki kabatiaa nimakin te wain, a na aki nanonrang ni kani karekei aroia n te babakanikawai,+  a na taua bukin te bwai ae raba ae tabu ni kaineti ma te onimaki, ma mataniwin nanoia ae itiaki.+ 10  Ao ke a kataaki moa bwa a tau ke a aki, ao imwina a kona ni beku bwa tabonibai, ngkai akea kabuakakaaia.+ 11  A riai naba aine ni bwaina te wanawana, a na aki uarao,+ a na taubaang ni bwaai ni kabane, ao a na kakaonimaki ni bwaai ni kabane.+ 12  E riai ni buuna te aine ae tii temanna te tabonibai n te ekaretia, ao e na kairiia natina ma kaaini batana n te aro ae riai. 13  Bwa mwaane ake a beku n te aro ae riai, a karekei atongaia aika raraoi ma te aki maaku naba teutana n taetae ibukin te onimaki are i nanoni Kristo Iesu. 14  I korei baikai nakoimi e ngae ngke I kantaningaia bwa N na waekoa n roko iroumi, 15  bwa ngkana I baenikai ao kam na atai aromi aika kam riai ni bwabwaini ni batan te Atua,+ ae taekan ana ekaretia te Atua ae maiu, ae bouan te koaua ma aana. 16  Ni koauana, e kakannato te bwai ae raba ae tabu ae taekan tangiran te Atua: ‘E kaotaki Iesu n te rabwata,+ e atongaki bwa e raoiroi n te rabwata n taamnei,+ e kaoti nakoia anera,+ e tataekinaki taekana i buakoia natannaomata,+ e onimakinaki irouia kaain te aonnaba,+ ao e mwaneakirake n te mimitong.’

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “e na wanawana; e na ataibwai.”
Ke, “e na buokiia ianena ke aomata aika e aki kinaia.”
Ke, “e na aki ororo.”
Ke, “karaoi babaire i aoia.”
Ke, “karaoi babaire i aoia.”
Ke, “akana tiaki kaain te ekaretia ni Kristian.”
Ke, “kabwainrangaki.”
Ke, “a na aki mwamwanaa te aba n aia taetae.”