Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 5:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E mena te Ati n aononi Biritia (1-12)

    • E kamaamaeaki Takon (1-5)

    • A karawawataaki I-Biritia (6-12)

5  Ngke a taua ana Ati+ te Atua ae koaua I-Biritia, ao a uotia mai Ebenetera nako Atoto.  A anaa ana Ati te Atua ae koaua I-Biritia, ao a uotia nako nanon ana auti* Takon ao a katikua i rarikin Takon.+  Ngke a utimwaaka I-Atoto n te bong are imwina, ao e a bwaka ni bobaraaki Takon i aontano i matan ana Ati Iehova.+ Mangaia are a anaa Takon ao a kaokia nakon ana tabo.+  Ngke a utimwaaka n te ingabong n te bong are imwina, ao e a bwaka ni bobaraaki Takon i aontano i matan ana Ati Iehova. Ma e a koreakinako atun Takon ma baina ni kauaai ao a a wene n te kawai n rin n te tembora. Ma tii iteran rabwatana ae kaanga taraan te ika* ae tiku.  Anne bukina ae a aki totoua te kawai n rin nakon Takon ana ibonga nako Takon, ma te koraki nako ake a rin n ana auti Takon i Atoto ni karokoa te bong aei.  E rawawata bain Iehova n ekiianako I-Atoto, ao e kamaunaia ngke e orea Atoto ma aonona nako n te tine.*+  Ngke a nora te bwai ae riki mwaanen Atoto, ao a taku: “Tai kariaia bwa e na tiku iroura ana Ati Atuan Iteraera, bwa e a bwakarawata baina i aora ao i aon atuara ae Takon.”  Mangaia are a kanaanako n ikotiia tokani Biritia ni kabane ao a titirakinia ni kangai: “Tera ae ti riai ni karaoia ma ana Ati Atuan Iteraera?” A kaeka ni kangai: “Ke e kamwaingaki ana Ati Atuan Iteraera nako Kate.”+ Mangaia are a a kamwainga ana Ati Atuan Iteraera nako ikekei.  Imwini kamwaingana nako ikekei, ao e a ekaanako te kaawa arei bain Iehova, ni kauekea te nakonnano ae korakora. E oreiia mwaanen te kaawa man ae mangori ni karokoa ae kakannato ao a a ewekaki n te tine.+ 10  Mangaia are a kanakoa ana Ati te Atua ae koaua nako Ekiron,+ ma ngke e roko naba ngkekei ana Ati te Atua ae koaua i Ekiron, ao a a takarua ni kangai I-Ekiron: “A a uota ana Ati Atuan Iteraera nakoira, bwa ti aonga ni kamateaki ma ara aomata!”+ 11  Ao a kanaanako n ikotiia tokani Biritia ni kabane ao a taku: “Kanakoa ana Ati Atuan Iteraera, ke e okira ana tabo bwa ti aonga n aki kamateaki ma ara aomata.” Bwa e a butanako maakakin te mate n te kaawa ni kabutaa, ao e a rangi ni bwakarawata bain te Atua ae koaua i aona,+ 12  ao mwaane ake a aki mate, a a oreaki n te tine. Ao e a waerake nako karawa tangia kaain te kaawa ni kani buokaki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tembora.”
Ebera, “Tii Takon,” bwa tein te bouannanti ae Takon iterana te aomata ao iterana te ika.
Ke, “te kiniman.”