Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Tamuera 24:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tawita e aki kamatea Tauro (1-22)

    • E karinea ana kabiraki Iehova Tawita (6)

24  Ngke e oki naba ngkekei Tauro mani kaeaia I-Biritia, ao a tuangnga ni kangai: “Noria! E mena Tawita n rereuan Enikeri.”+  Mangaia are e kairiia rorobuaka aika 3,000 Tauro, aika rineaki mai buakoia tibun Iteraera ni kabane, ao e nako ni kakaaea Tawita ma ana rorobuaka i aoni bwaa aika katati aika nneia kooti ake n te maunga.  Ao e roko Tauro n taiani nne n tiibu aika karaoaki man te atibu i rarikin te kawai, ae iai te nangananga iai ao e rin iai bwa e na nako tinaniku,* ngke a tabe n tekateka Tawita ma ana rorobuaka i kabin riki te nangananga.+  A taku ana rorobuaka Tawita nakoina: “Aio te bong ae e a kangai iai Iehova nakoim, ‘Noria! I a anga nako nanoni baim te tia kairiribai nakoim,+ ao ko kona ni karaoa nakoina te bwai ane ko taku bwa e raoiroi iroum.’” Mangaia are e teirake Tawita ao e karaurau ni korea rabin ana kunnikai* Tauro.  Ma rimwi riki ao e a tatabetabe nanon* Tawita+ ibukina bwa e a tia ni korea rabin ana kunnikai Tauro.  E taku nakoia ana rorobuaka: “Ni kaineti ma ana iango Iehova ao I bon aki kona n iangoa karaoan te baei nakon au toka ae ana kabiraki Iehova, ae tabekani baiu n ekianako, bwa bon ana kabiraki Iehova.”+  Mangaia are e tukiia* ana rorobuaka n taeka aikai Tawita, ao e aki kariaia bwa a na ekaanako Tauro. Ma e teirake Tauro man te nangananga ao e touaanako kawaina.  Ao e teirake Tawita ao e otinako man te nangananga, ao e wewete imwin Tauro ni kangai: “Au toka ae te uea!”+ Ngke e tanrikaaki Tauro, ao e katorobubua Tawita ni bobaraaki nako aontano ao e baraaki i aontano.  E taku Tawita nakon Tauro: “E aera ngkai ko ongo n aia taeka rorobuaka ae a kangai, ‘Noria! E ukoukora kaikoakam Tawita’?+ 10  N te bong aei ao a a tia matam n nora aron Iehova n anga ngkoe nako nanoni baiu n te nangananga. Ma ngke e taku temanna bwa e na kamateko,+ ao I nanoangaiko ao I taku, ‘N na aki tabeka baiu n ekaanako au toka, bwa bon ana kabiraki Iehova.’+ 11  Ao noria tamau, eng, nora rabin am kunnikai ae i baiu, bwa ngke I korea rabin am kunnikai ao I bon aki tiringko. Ko a kona ngkai n noria ao n ataia bwa I bon aki kani kaikoakiko ke ni karitei, ao I tuai ni bure nakoim,+ ngkai ko a ukoukorai bwa ko na anaa maiuu.+ 12  Ke e motikitaeka Iehova i marenau ma ngkoe,+ ao ke e irantangaai Iehova ni karekea kaim,+ ma e na bon aki ekikonako baiu.+ 13  N aron te taeka n rabakau mangkoa are kangai, ‘E roko te buakaka mairouia akana buakaka,’ ma e na bon aki ekikonako baiu. 14  Ai antai ae e nako n rimwina uean Iteraera? Antai ae ko kaea? Te kamea ae mate? Utin te man?+ 15  Ke e riki Iehova bwa te tia motikitaeka, ao e na motikitaeka i marenau ma ngkoe ao e na neneria ao e na boutokaa au tangitang,+ ma ni motika taekau, ao ni kamaiuai mai nanoni baim.” 16  N te tai are e toki iai taekinan taeka aikai iroun Tawita nakoina, ao e a taku naba Tauro: “Bwanaam aei natiu ae Tawita?”+ Ao e a tang n takarua Tauro. 17  E taku nakon Tawita: “Ko raoiroi riki nakoiu bwa ko karaoa ae raoiroi nakoiu, ao I kabooa mwina nakoim n te buakaka.+ 18  Eng, n te bong aei ao ko a tia n tuangai taekan te raoiroi are ko a tia ni karaoia ngke ko aki tiringai ngke e a anga ngai Iehova nako nanoni baim.+ 19  Bwa antai te mwaane ae reke irouna aiana ao e kanakoa n aki kaikoakia? E na anganiko kaniwangam ae te bwai ae raoiroi+ Iehova ibukin te bwai ae ko a tia ni karaoia ibukiu n te bong aei. 20  Ao ngkai noria! I ataia bwa ko na bon tautaeka bwa te uea,+ ao e na teimatoa te tautaeka n uea* ae Iteraera i nanoni baim. 21  Ko na taetae n tuea nakoiu ngkai iroun Iehova+ bwa ko na bon aki kamaunaia kanoau* aika imwiu, ao ko na aki naba kamauna arau mani batan tamau.”+ 22  Mangaia are e taetae n tuea Tawita nakon Tauro, ao imwin anne e a okira mwengana Tauro.+ Ma a waerake Tawita ma ana rorobuaka nakon te nono.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “e na rabuni waena.”
Ke, “ana kooti ae akea baina.”
Ke, “mataniwin nanon.”
Ke tao, “kamaenakoia.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “au kariki.”