Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Rongorongo 8:1-40

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kanoani Beniamin (1-40)

    • Kateirikian Tauro (33-40)

8  E bungiaki natini Beniamin+ ae Bera+ are ana karimoa, Atibera+ te kauoman, Aaraa te kateniman,  Noaa te kaaman, ao Raba te kaniman.  Natini Beera bon Ataa, Keera,+ Abiuuta,  Abitua, Naaman, Aaoa,  Keera, Tiebuban, ao Uram.  Aikai natin Euta, ake mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia ake kaaini Keeba,+ ake a kairaki bwa taenikai nako Manaata:  Naaman, Aiia, ao Keera are boni ngaia are e kairiianako bwa taenikai, ao boni ngaia taman Utaa ma Aiuta.  A bungiaki natin Tiaraaim n aononi* Moaba imwin are e kanakoia. Utim ao Baera boni buun* teuaei.  Ao a bungiaki natin teuaei irouni buuna ae Oteti aika Iobaba, Tibia, Metia, Marekam, 10  Ieutu, Tiakia, ao Mirema. Aikai bon natina aika mwaane, aika mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia. 11  A bungiaki natina iroun Utim aika Abituba ao Erebaara. 12  Ao natin Erebaara bon Ebere, Mitiam, Temeta (are katea Ono+ ao Roota+ ma kaawa ake a mena i aana),* 13  Beria, ao Tiema. Naakai boni mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia ake kaain Aiiaron.+ Naakai ake a kakioianako kaaini Kate. 14  Ao iai Aiio, Tiatiaka, Ieremota, 15  Tebaria, Aratia, Etera, 16  Mikaere, Itibaa, Ioaa, aika natini Beria, 17  ao Tebaria, Meturam, Itiki, Eebere, 18  Itimerai, Itiria, Iobaba, aika natin Erebaara, 19  ao Iakim, Tikeri, Taberi, 20  Erienai, Tiretai, Eriera, 21  Ataia, Beraia, Tiamrata, aika natin Timei, 22  ao Itiban, Ebere, Eriera, 23  Abeton, Tikeri, Aanan, 24  Aanania, Eram, Antotiia, 25  Ibeteia, Benuera, aika natin Tiatiaka, 26  ao Tiamterai, Tiearia, Atariia, 27  Iaaretia, Eria, Tikeri, aika natin Ieroam. 28  Naakai boni mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia ni kanoaia nako. A maeka mwaane aika mataniwi aikai i Ierutarem. 29  E maeka Ieeiera i Kibeon.+ Boni ngaia ae e moani katea te kaawa anne. Arani buuna Maaka.+ 30  Ao ana karimoa ni mwaane teuaei bon Abeton, ao imwina Tura, Kiti, Baara, Nataba, 31  Ketora, Aiio, ao Tekera. 32  Mikerota bon taman Timea. Ao a bane ni maeka naakai n uakaan ma tariia i Ierutarem, n ikotaki ma tariia ake tabeman riki. 33  Nera+ bon tamani Kiti. Kiti bon taman Tauro.+ Tauro bon tamaia Ionatan,+ Marekitua,+ Abinataba,+ ao Etibaara.*+ 34  Ao natin Ionatan boni Meribabaara.*+ Meribabaara bon tamani Mika.+ 35  Ao natini Mika boni Biton, Mereka, Tarea, ao Aati. 36  Aati bon taman Ieoata. Ieoata bon tamaia Aremeta, Atimaweta, ao Timri. Timri bon tamani Mota. 37  Mota bon tamani Binea, ao natin teuaei bon Raabaa, ao natin teuaei bon Ereatia, ao natin teuaei bon Aatera. 38  Iai natin Aatera aika onoman, ao araia bon Atirikam, Bokeru, Itimaera, Tearia, Obaria, ao Aanan. Naakai ni kabane bon natin Aatera aika mwaane. 39  Ao natin tarina are Etieka bon Urama are ana karimoa, Ieuti te kauoman, ao Eribereta te kateniman. 40  Ao natin Urama bon taani buaka aika korakora aika taani kamanena* te kainikatebe, ao a bati natiia mwaane ma tibuia aika mwaane, bwa 150. Naakai ni kabane boni kanoani Beniamin.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “tawaana.”
Ke tao, “imwini kanakoaia buuna aika Utim ao Baera.”
Ke, “ake a katobibia.”
E aranaki naba bwa Itiboteta.
E aranaki naba bwa Mebiboteta.
Ebera, “ake a toua.”