Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 3:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kanoan Tawita (1-9)

  • Kanoan Tawita ake bwaanuea (10-24)

3  Aikai natin Tawita aika bungiaki i Eberon:+ Te karimoa bon Amnon+ ae tinana Ainoam+ are te I-Ietireera, te kauoman bon Taniera ae tinana Abikaira+are te I-Karemera,  te kateniman bon Abetarom+ are natini Maaka are natin Taremai are ueani Keturi, te kaaman bon Atoniia+ are natin Akita,  te kaniman bon Tebatia ae tinana Abitara, ao te kaonoman bon Iteream ae tinana buun Tawita ae Ekera.  A bungiaki naaka onoman aikai i Eberon. E tautaeka ikanne i nanon 7 te ririki ao 6 namwakaina, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 33 te ririki.+  Aikai natina aika bungiaki i Ierutarem:+ Timeaa, Tiobaba, Natan,+ ao Toromon,+ tinaia naaka aman aikai boni Batateba+ are natin Ammiera.  Ao natina ake ruaman riki bon Iba, Eritiama, Eribereta,  Noka, Nebeki, Iabia,  Eritiama, Eriata, ao Eribereta.  Akanne bon natin Tawita ni kabane aika mwaane, i rarikia natina aika mwaane mairouia buuna ni kewe,* ao Tama+ boni mwaaneia. 10  Natin Toromon bon Reoboam,+ ao natin teuaei bon Abiia,+ ao natin teuaei bon Ata,+ ao natin teuaei bon Ieotiabata,+ 11  ao natin teuaei bon Ioram,+ ao natin teuaei bon Aatia,+ ao natin teuaei bon Ioati,+ 12  ao natin teuaei bon Amatia,+ ao natin teuaei bon Ataria,+ ao natin teuaei bon Iotam,+ 13  ao natin teuaei bon Aati,+ ao natin teuaei bon Etekia,+ ao natin teuaei boni Manate,+ 14  ao natin teuaei bon Amon,+ ao natin teuaei bon Iotia.+ 15  Aikai natin Iotia, te karimoa bon Ioaanan, te kauoman bon Ieoiakim,+ te kateniman bon Tetekia,+ ao te kaaman bon Tiarum. 16  Natin* Ieoiakim bon Iekonia,+ ao natin teuaei bon Tetekia. 17  Natin Iekonia ae te aomata ae te bure bon Tearetiera, 18  Marekiram, Betaia, Tenata, Iekamia, Otiama, ao Netabia. 19  Natini Betaia bon Terubabera+ ao Timei, ao natin Terubabera boni Meturam ao Aanania (ao Nei Teromita boni mwaaneia), 20  ao natina ake niman riki bon Atuba, Oera, Berekia, Aatiaria, ao Iutiabaeteta. 21  Ao natin Aanania boni Beratia ao Ietiaia. Ao natin* Ietiaia bon Rebaia. Ao natin* Rebaia bon Arenan. Ao natin* Arenan bon Obaria. Ao natin* Obaria bon Tekania. 22  Ao kanoan Tekania aika mwaane bon Temaia, ao aikai natin Temaia: Atuti, Ikara, Baria, Nearia, ao Tiabata, bon onoman botaia ni kabane. 23  Ao bon teniman natin Nearia bwa Erioenai, Itikia, ao Atirikam. 24  Ao bon itiman natin Erioenai bwa Otawia, Eriatiba, Beraaia, Akuba, Ioaanan, Teraaia, ao Anani.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ebera, “natina mwaane.”
Ebera, “mwaane aika natin.”
Ebera, “mwaane aika natin.”
Ebera, “mwaane aika natin.”
Ebera, “mwaane aika natin.”