Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 20:1-8

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a tauaki Rabaa (1-3)

  • A kamateaki aintoa mai Biritia (4-8)

20  Ni moan te ririki* n te tai are a nanako iai ni buaka ueea, ao e kaira te taanga ni buaka Ioaba+ ao a uruaka abaia tibun Ammon. E roko ao e otabwaninia Rabaa+ ao e tiku Tawita i Ierutarem.+ Ao Ioaba e buakana Rabaa ao e urua ni kabwakaa.+  Ao Tawita e anaa ana baunuea Marekam* mai atuna, ao e noria bwa bon teuana te tarena* ni koora rawawatana, ao a mena iai atibu aika rangi ni kakawaki, ao e katokaaki i aon atun Tawita. E anai naba bwaai ni kuri aika rangi ni bati man te kaawa.+  E tauia aomatan te kaawa ao e kammwakuriia+ bwa a na kabonganai taian tao ibukin te atibu, ao bwaai ni mwakuri aika biiti aika kakang ao tanai. Anne te bwai ae e karaoia Tawita nakon aia kaawa ni kabane tibun Ammon. N tokina ao e a oki Tawita ma kaain te taanga ni buaka ni kabane nako Ierutarem.  Imwin aei, ao e a boo te buaka ma I-Biritia i Ketera. N te tai anne ao Tibekai+ are tibun Utiaa e kamatea Tibai, ae kanoan temanna ae riki mairouia taian Rebaim,+ ao a a kataenikaiaki.  Ao e a manga boo riki te buaka ma I-Biritia, ao Ereanan are natin Iaira e kamatea Rami are tarini Koria+ are te I-Kate are kain ana kainiwai kaanga ai aron aia kai taan rarangaa te kunnikai.+  E a manga boo riki te buaka i Kate,+ ao iai te mwaane temanna iai ae rangi n abwabwaki,+ ao iai tabonibaina aika 6 ni baina ni kauaai ao taboniwaena aika 6 ni waena ni kauaai, ao 24 botaia ni kabane. Ao boni ngaia naba kanoan temanna ae riki mairouia taian Rebaim.+  E teimatoa ni kakanikoia+ tibun Iteraera, mangaia are e a kamateaki iroun Ionatan are natin Timeaa+ are tarin Tawita.  Aomata aikai boni kanoaia taian Rebaim+ i Kate,+ ao a bwaka ni bain Tawita ao ni baia ana toro.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan tain te abue.
Tao te bouannanti ae atuaia tibun Ammon, ae e aranaki n taabo riki tabeua bwa Moreka ke Mirekom.
Tao 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.