Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 14:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamatoaaki Tawita bwa te uea (1, 2)

  • Ana utu Tawita (3-7)

  • A konaaki I-Biritia (8-17)

14  E kanakoia taan uataeka Iram+ are Uean Turo nakon Tawita, n ikotaki naba ma kaai aika tiira, taani mwakuria te atibu,* ao taani mwakuria te kai bwa a na katea ana auti.*+  Ao e ataia Tawita ae e a tia Iehova ni kamatoaa raoi bwa te uea i aon Iteraera,+ bwa e karietataaki te nakoa n uea are irouna ibukia Ana aomata aika tibun Iteraera.+  E karekeia riki buuna+ Tawita i Ierutarem, ao a bungiaki natin riki Tawita aika mwaane ma aine.+  Aikai araia natina ake a bungiaki i Ierutarem:+ Tiammua, Tiobaba, Natan,+ Toromon,+  Iba, Eritua, Erebereta,  Noka, Nebeki, Iabia,  Eritiama, Beeriata, ao Eribereta.  Ngke a ongo I-Biritia ae e a tia Tawita ni kabiraki bwa te uea i aon Iteraera ni kabutaa,+ ao a roko I-Biritia ni kabane bwa a na ukoukora Tawita.+ Ngke e ongo Tawita, ao e otinako n ekiianako.  Ao a roko I-Biritia ao a a buakania kaain te Mwarua* ae Rebaim.+ 10  Ao Tawita e a titirakina te Atua ni kangai: “E riai bwa N na waerake n ekiianako I-Biritia? Ko na anga ngaiia nako nanoni baiu?” Ao e taku Iehova nakoina: “Naako waerake, ao N na bon anga ngaiia nako nanoni baim.”+ 11  Mangaia are e nako Tawita nako Baaraberatim,+ ao e kamateia ikekei. Ao e taku Tawita: “E a tia te Atua ae koaua n uruia taani kairiribai nakoiu ni baiu, n ai aroni kabwangabwangaan te oo n te ran.” Anne bukina ae a arana iai te tabo arei bwa Baaraberatim.* 12  A kitan atuaia ikekei I-Biritia, ao ngke e tua Tawita, ao a a kabuekaki naba baikai n te ai.+ 13  Imwina riki ao a a manga ninia naba te mwarua*+ I-Biritia. 14  Ao Tawita e a manga titirakina riki te Atua, ma e kaeka ni kangai nakoina te Atua ae koaua: “Tai waerake n rimwia ni kainetiia, ma katobibi n nako bukia ao ko a aerake naba n ekiianako i moan aroka aika taiani baka.+ 15  Ao ngkana ko ongongo bukibukin nakonakoia i taberan aroka aika taiani baka, ao waakina am buaka, bwa e a tia n otinako imwaim te Atua ae koaua n oreiia kaain aia taanga ni buaka I-Biritia.”+ 16  Mangaia are e karaoa Tawita are e tua te Atua ae koaua nakoina,+ ao a oreiia kaain aia taanga ni buaka I-Biritia mai Kibeon ni karokoa Ketera.+ 17  Ao e a butanako kakannaton Tawita nakon aaba ni kabane, ao Iehova e a karokoa maakakina i aoia natannaomata ni kabane.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taani katei taian oo.”
Ke, “baareti.”
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ae nanona, “Te Mataniwi n te Raeuaaki.”
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”