Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Rongorongo 10:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Maten Tauro ma natina (1-14)

10  Ao I-Biritia a buakania tibun Iteraera, ao a birinako mwaane aika tibun Iteraera mai mwaia I-Biritia, ao a bati aika kamateaki i aon te Maunga ae Kireboa.+  Ao a teimatoa I-Biritia ni kaeiia Tauro ma natina mwaane ao a a rangi ni kaan. Ao I-Biritia a kamateia Ionatan, Abinataba, ao Marekitua,+ ake natin Tauro.  E korakora buakanakin Tauro, ao e reke irouia taani katebe, ao e ikoaki irouia taani katebe.+  E taku ngkanne Tauro nakon te tia uouotii ana bwai ni buaka: “Buuta am kabaang ao ewarai iai, bwa a aonga n aki roko mwaane aika aki korotobibiaki aikai ni karaoa ae iowawa+ nakoiu.”* Ma e rawa te tia uouotii ana bwai ni buaka, ibukina bwa e rangi ni maaku. Ngaia are e anaa te kabaang Tauro ao e bwakaria.+  Ngke e noria te tia uouotii ana bwai ni buaka bwa e a mate Tauro, ao e bwakara naba ana kabaang ao e mate.  Mangaia are a kaai ni mate Tauro ma natina mwaane ake teniman, ao a mate naba te koraki ni kabane ake kaain ana auti.+  Ngke a noria tibun Iteraera ni kabane ake a mena n te mwarua,* bwa e a bane ni birinako te koraki, ao a a mate Tauro ma natina, ao a a kitan aia kaawa ao ni birinako. Ao a roko I-Biritia ao a maeka iai.  N te bong are imwina ngke a a roko I-Biritia bwa a na kuribwaiia te koraki ake a kamateaki, ao a a kunea Tauro ma natina mwaane bwa a bwaka i aon te Maunga ae Kireboa.+  Mangaia are a kuribwaia ao a kabakua roroana ao a anaa ana bwai ni buaka, ao a kanakotaeka ni kabutaa abaia I-Biritia bwa a na kabutaanako te rongorongo nakoia aia bouannanti+ ao aomata. 10  Ao a kaaki ana bwai ni buaka teuaei n ana auti* atuaia, ao a kabaea tabwanoun teuaei n ana auti Takon.+ 11  Ngke a a ongo te koraki ni kabane ake mai Iabeti+ i Kireata bwaai ni kabane ake a karaoi I-Biritia nakon Tauro,+ 12  ao a bane n teirake taani buaka ao a uotaanako rabwatan Tauro ma rabwataia natina. A uotiia nako Iabeti ao a tauni riia i aan te aroka ae bubura i Iabeti,+ ao a aki mamatam i nanon itibong. 13  Mangaia are e a mate Tauro ibukin ana aki kakaonimaki are e kaotiotia nakon Iehova ibukina bwa e aki ongo n ana taeka Iehova,+ ao ibukina naba bwa e karekea buokana iroun te tia rorokoia taimonio,+ 14  n oneani mwin are e na titirakina Iehova. Mangaia are E a kamatea ao e a rairaanako te nakoa n uea nakon Tawita are natin Iete.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “bwainikirinai.”
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”
Ke, “tembora.”