• 1

  • Te taeka ni kamaiu(1-4)

  • Nakonako n te oota (5-7)

  • E riai kaotani buure (8-10)

 • 2

  • Iesu bon te karea ni kan raoi (1, 2)

  • Kakairi n ana tua te Atua (3-11)

   • Te tua nikawai ao ae boou (7, 8)

  • Bukin te koroboki (12-14)

  • Tai tangira aia waaki kaain te aonnaba (15-17)

  • Te kauring ibukin te tia kaitaraa Kristo (18-29)

 • 3

  • Natin te Atua ngaira (1-3)

  • Natin te Atua ni kaaitaraia natin te Riaboro (4-12)

   • E na urui ana mwakuri te Riaboro Iesu (8)

  • Itangitangiri (13-18)

  • E rianako riki te Atua nakon nanora (19-24)

 • 4

  • Tuoan taeka aika taraa n reke rinanon te taamnei (1-6)

  • Ataakin ao tangiran te Atua (7-21)

   • “Te Atua bon te tangira” (8, 16)

   • Akea te maaku n te tangira (18)

 • 5

  • E kataei aia kai kaain te aonnaba onimakinan Iesu (1-12)

   • Ae nanonaki n tangiran te Atua (3)

  • Te aki nanokokoraki ni mwaakan te tataro (13-17)

  • Kawakiningkami man ana waaki te aonnaba ae buakaka (18-21)

   • A mena kaain te aonnaba i aani mwaakan teuare buakaka (19)