Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Tetaronike 5:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Rokon ana bong Iehova (1-5)

    • “Iai te rau ao iai te mweraoi!” (3)

  • Teimatoa n taratara ao ni kawanawanaingkami (6-11)

  • Taiani kaungaunga (12-24)

  • Ana taeka ni kaboo Bauro (25-28)

5  Taari, ni kaineti ngkanne ma taai ao boong ake a motikaki, kam aki kainnanoa korean taekana nakoimi.  Bwa kam bon ataia raoi bwa e na roko ana bong Iehova*+ n ai aron rokon te tia iraa n te tairiki.+  Bwa n te tai are a kangai iai, “Iai te rau ao iai te mweraoi!” ao e na rina ni bwakariia te kamaunanakoaki,+ n aron rokon aririn te aine ae bikoukou, ao e na aki reke birinakoia.  Ma ngkami taari kam aki mena n te rotongitong, n te aro are kam na kauiaaki n te bong arei n aroia taan iraa,  bwa natin te oota ao te ngaina ngkami ni kabane.+ Tiaki ana bwai te rotongitong ke te tairiki ngaira.+  Mangaia ae ti na tai matunako n aroia tabemwaang,+ ma ti na taratara+ ao ni kawanawanaira.*+  Bwa akana matu, a mamatu n te tairiki, ao akana koro ni manging, a kokoro ni manging n te tairiki.+  Ma ngaira ake ana bwai te ngaina, ti na teimatoa ni kawanawanaira ao ni karina nangoani bwabwaara ae te onimaki ma te tangira, ao te bwara ni buaka ae te kantaninga ibukin te kamaiuaki,+  ibukina bwa e aki rineira te Atua bwa ti na katuuaaeaki,* ma e rineira bwa ti aonga ni kamaiuaki+ rinanon ara Uea ae Iesu Kristo. 10  E mate ibukira+ bwa ti aonga ni maeka ma ngaia, e ngae ngke tao ti teimatoa n taratara ke ti matunako n te mate. + 11  Mangaia ae teimatoa ni kaungaingkami* i marenami ao ni kateimatoaingkami,+ n aron ae kam boni kakaraoia. 12  Ao ti butiingkami taari bwa kam na karineia akana mwakuri korakora i buakomi, akana kairiri i aomi n ana mwakuri te Uea ma n reireiningkami ni kaetiingkami. 13  Kam na angania karineaia ae bati ma te tangira, ibukin aia mwakuri.+ Kam na raoi i marenami.+ 14  Ma n te itera are teuana ti kaumakingkami taari bwa kam na anga te kauring nakoia* te koraki aika karaoa ae aki riai,+ taetae ni kabebeteia akana rawawata nanoia,* boutokaiia akana mamaara, ao bwaina te taotaonakinnano nakoia aomata nako.+ 15  Tarataraingkami bwa e na akea temanna ae kabooa mwin te buakaka n te buakaka nakon temanna,+ ma ukoukora te bwai ae raoiroi n taai nako i marenami, ao nakoia aomata nako.+ 16  Kam na kimwareirei n taai nako.+ 17  Kam na tataro n aki toki.+ 18  Katituaraoi ibukini bwaai ni kabane,+ bwa bon anne ana kantaninga te Atua ibukimi, ngkai taan rimwini Kristo Iesu ngkami. 19  Tai tutuka ana mwakuri* te taamnei i nanomi.+ 20  Tai kakeai bongan taian taetae ni burabeti.+ 21  Katai raoiroini bwaai ni kabane+ ao taua ae raoiroi. 22  Kam na rawa nakon te buakaka n aekana nako.+ 23  Ke e boni kakororaoa katabuami* te Atua ae karekea te rau. Ke e kateimatoaaki te nano, te maiu,* ao te rabwata, ane iroumi taari, n te aro bwa kam na aki kona ni kabuakakaaki n te bwai teuana ngkana e a oki ma n tiku* ara Uea ae Iesu Kristo.+ 24  E na boni karaoa anne Teuare weteingkami, bwa e kakaonimaki nakon ana taeka. 25  Taari, kam na teimatoa n tataro ibukira.+ 26  Kamauriia taari ni kabane n te kaboria* ae itiaki. 27  I kabaeingkami n aran te Uea, bwa e na warekaki te reta aei nakoia taari ni kabane.+ 28  Ke e mena iroumi ana akoi ae rianako ara Uea ae Iesu Kristo.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
Kuriiti, “ao n taua baangira.”
Ke, “e na kaota unna nakoira.”
Ke, “kabebeteingkami.”
Ke, “reireinia ni kaetiia.”
Ke, “akana bwara nanoia.”
Kuriiti, “ana ai.”
Ke, “kaokoroami ibukin te Atua.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.