Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Korinto 6:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tangitang i buakoia taari (1-8)

  • Ake a na aki karekea te Tautaeka n Uea (9-11)

  • Neboa te Atua n rabwatami (12-20)

    • “Birinako man te wene ni bure!” (18)

6  Ngkana iai i buakomi ae iai ana tang ni kaitaraa temanna,+ e aera ngkai kam kona n nako matan aia kaboowi aomata aika aki raoiroi, ao kam aki tei i mataia te koraki aika itiaki?*  Ke kam aki ataia ae a na motika taekaia kaain te aonnaba te koraki aika itiaki?*+ Ao ngkana ngaia bwa a na motikaki taekaia kaain te aonnaba iroumi, tiaki te koaua bwa kam a tau naba ni bairei taekani baika rangi n uarereke?  Kam aki ataia ae ti na motiki taekaia anera?+ Ao e aera ngkanne bwa ti na aki bairei aroni bwain te maiu aei?  Ngkana iai iroumi bwain te maiu aei aika riai ni baireaki aroia,+ ao e aera ngkai kam rineiia bwa ami tia motikitaeka mwaane ake a iangoaki bwa a aki raoiroi irouia kaain te ekaretia?  I taekina aei bwa N na kamaamaeingkami. E koaua bwa akea naba temanna te mwaane ae wanawana i buakomi, ae e kona ni motikitaeka i buakoia tarina?  Ma n oneani mwin anne, e a nakon te kaboowi te tari temanna ni kaitaraa tarina i mataia ake a aki onimaki!  Ni koauana kam boni konaaki ngkai kam uotii ami tangitang i marenami nakon te boowi. E aera ngkai kam aki kataua karawawataami?+ E aera ngkai kam aki kataua babakanikawaiami?  Ma n oneani mwin anne kam boni karawawataia aomata ao kam babakanikawaiia, ao kam karaoi baikanne nakoia tarimi!  Ke kam aki ataiia aomata aika buakaka bwa a na aki karekea ana Tautaeka n Uea te Atua?+ Tai burebureaki,* bwa aomata aika taani wene ni bure,*+ taan taromaurii bouannanti,+ taani wene ni kimoa,+ mwaane aika baka ni kan aine,+ mwaane aika wewene ni bure ma raoia ni mwaane,*+ 10  taan iraa, aomata aika nanonrang,+ taani kokoro ni manging,+ taani kabuakaka,* ao taan aonikai ni kuribwai, a na aki karekea ana Tautaeka n Uea te Atua.+ 11  Bon akanne aroia tabeman i buakomi ngkoa. Ma kam a tia n tebokaki ni kaitiakaki,+ ao ni katabuaki,*+ ao n atongaki bwa kam raoiroi+ n aran te Uea ae Iesu Kristo, ao n taamnein Atuara. 12  A bane bwaai ni kariaiakaki nakoiu, ma a aki bane bwaai ni manena.+ A bane bwaai ni kariaiakaki nakoiu, ma N na aki kariaia bwa e na tauaki arou* n te bwai teuana. 13  Te amwarake bon ibukin te biroto, ao te biroto bon ibukin te amwarake, ma e na kamauna te biroto ma te amwarake te Atua.+ E aki karaoaki te rabwata ibukin te wene ni bure,* ma bon ibukin te Uea,+ ao te Uea ibukin te rabwata. 14  Ma te Atua e kauta te Uea,+ ao e na kautiira naba man te mate+ ni mwaakana.+ 15  Kam aki ataia ae rabwatami boni bwain rabwatani Kristo?+ I riai ngkanne n anai bwain rabwatan te Kristo n uotiinako ao ni karaoi bwa bwain rabwatan te aine ae kakabooaki ibukin te wene ni bure? Tiaki ngaia anne! 16  Kam aki ataia bwa ane e reitaki ma te aine ae kakabooaki ibukin te wene ni bure, ao bon te rabwata ae tii teuana ma ngaia? Bwa e taku te Atua, “a na riki n tii te irikona naaka uoman.”+ 17  Ma ane e reitaki ma te Uea, ao tii teuana ana iango* ma ngaia.+ 18  Birinako man te wene ni bure!*+ Buure nako ake e karaoi te aomata, a karaoaki i tinanikun rabwatana, ma ane e kakaraoa te wene ni bure, ao e bure nakon oin rabwatana.+ 19  Kam aki ataia ae te rabwata are kam kaainna bon ana tembora+ te taamnei ae raoiroi are i nanomi, are kam anganaki iroun te Atua?+ Irarikin anne bon ana bwai temanna ngkami,+ 20  bwa kam kabooaki n te bwai ae rangi ni kakawaki.+ Mangaia ae kam na neboa te Atua+ n rabwatami.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke, “tabu.”
Ke, “mwamwanaaki.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “mwaane aika wene ma mwaane.”
Ke, “taan taetae ni kamarakinano.”
Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Ke, “N na tautaekanaki.”
Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.