Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 5:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taekan te wene ni bure (1-5)

  • Te iiti teutana e karika te bua ni burawa (6-8)

  • E na kanakoaki ane e buakaka (9-13)

5  E bon taekinaki bwa iai te wene ni bure*+ i buakomi, ae te aeka ni wene ni bure* ae rangi n riao ae akea naba i buakoia ake a aki onimaki,* bwa te mwaane temanna e maeka ma* buun tamana.+  Te koaua bwa kam kakatia iai? Tiaki kam bon riai n nanokawaki+ ao ni kanakoa te aomata are karaoa anne mai buakomi?+  Bwa e ngae ngke akea rabwatau ikanne ma e mena nanou* iroumi, ao I a tia ni motika taekan teuare karaoa te mwakuri anne, n aron ae kaanga I boni mena i rarikimi.  Ngkana kam ikotaki i nanon aran ara Uea ae Iesu, ao ngkai kam ataia bwa e mena naba nanou i buakomi n raonaki ma mwaakan ara Uea ae Iesu,  ao kam riai n anganako teuanne nakon Tatan+ bwa e na kamaunaaki te rabwata,* bwa e aonga ni kawakinaki aia iango* kaain te ekaretia n ana bong te Uea.+  E aki raoiroi ngkai kam kamoamoa iai. Kam aki ataia ae e karikirakea* te bua ni burawa ae bwanin, te iiti ae tii teutana?+  Kam na kaaki te iiti nikawai, bwa kam aonga n riki bwa te bua ni burawa ae boou, kioina ngkai e riai n akea te iiti iroumi. Bwa ni koauana, e a tia ni kareanaki Kristo+ ae te Tiibutetei+ ae ara karea ibukin te Toa ae te Riao.  Mangaia ae ti na aki kawakina te toa+ ma te iiti nikawai, ke te iiti ae te buakaka ao te bure, ma ti na kawakina te bwerena ae aki karikaki, ae te itiaki ao te koaua.  I kororeta nakoimi ngkoa bwa kam na katoka te reitaki* ma taani wene ni bure.* 10  I aki nanonna bwa kam na aki raonia naba teutana taani wene ni bure* n te aonnaba aei,+ ke aomata aika nanonrang, ke taan aonikai ni kuribwai, ke taan taromaurii bouannanti, bwa kam na bae ngkanne, ni kitana iai te aonnaba.+ 11  Ma I koroboki nakoimi ngkai bwa kam na katoka te reitaki*+ ma te aomata ae aranaki bwa te tari ma bon te tia wene ni bure,* ke te aomata ae nanonrang,+ ke te tia taromaurii bouannanti, ke te tia kabuakaka,* ke te tia kokoro ni manging,+ ke te tia aonikai ni kuribwai,+ ao kam aki naba riai n amwarake ma te aeka n aomata anne. 12  Bwa tera au bwai ni motiki taekaia ake a aki mena i nanon te ekaretia? Tiaki kam motiki taekaia ake a mena i nanona, 13  ma te Atua e motiki taekaia ake i tinanikuna?+ “Kanakoa te aomata ae buakaka mai buakomi.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Ke, “natannaomata aika beekan.”
Ke, “e buuna.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “e na kamaunaaki te kaibwabwaru aei.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “e karika.”
Ke, “katoka te iraorao.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “katoka te iraorao.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tia taetae ni kamarakinano.”