Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Korinto 2:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E uarongorongo Bauro i Korinto (1-5)

  • Rietatani wanawanan te Atua (6-10)

  • Ane e kairaki n te taamnei ao ane e kairaki n nanona (11-16)

2  Mangaia ae ngke I roko iroumi taari, ao I aki roko n anai nanomi n te rabakau n taetaenikawai,+ ke n te wanawana n taekina te bwai ae raba ae tabu+ mairoun te Atua.  Bwa I baireia bwa akea te bwai ae N na ataia i buakomi, ma tii taekan Iesu Kristo ma kamateana i aon te kai.+  Ao I roko iroumi ma te mamaara ao te maaku ao te rurubenebene,  ao a aki irianaki au taetaenikawai ma au uarongorongo n taeka n rabakau aika anainano, ma a irianaki ni kaotiotan te taamnei ma te mwaaka,+  bwa e aonga ni boboto ami onimaki ni mwaakan te Atua ao tiaki ni wanawanaia aomata.  Ma ti taekina te wanawana i buakoia akana ikawai+ n te onimaki, ma tiaki wanawanan te waaki ae ngkai i aon te aba,* ke wanawanaia taan tautaeka n te waaki ae ngkai i aon te aba, ake a nangi mauna.+  Ma ti taekina wanawanan te Atua n te bwai ae raba ae tabu,+ ae te wanawana ae karabaaki, are e a kamani baireia te Atua imwain taiani waaki i aon te aba, ibukini karekeani karineara.  Akea temanna irouia taan tautaeka n te waaki ae ngkai i aon te aba* ae ataa te wanawana aei,+ bwa ngke arona bwa a ataia ao a na bon aki kamatea* te Uea ae mimitong.  Ma n aron are koreaki ni kangai: “Baike e tuai n nori te mata ao e tuai n ongo te taninga, ao a tuai naba n ueke i nanoia aomata, boni baika e katauraoi te Atua ibukia te koraki ake a tangiria.”+ 10  Bwa e kaotii+ nakoira te Atua rinanon taamneina,+ bwa e neneri bwaai ni kabane te taamnei ma ana bwai naba te Atua aika nano.+ 11  Bwa antai i buakoia aomata ae kona n ataa ana iango te aomata temanna? Tiaki e tii ataia oin nanona?* Mangaia ae akea naba ae e kona n atai ana iango te Atua, ma tii ae kaotiotaki rinanon taamnein te Atua. 12  Ma ti aki karekea nanon aon te aba, ma ti karekea te taamnei mairoun te Atua,+ bwa ti aonga n atai bwaai ake ti akoaki n anganaki iroun te Atua. 13  Ti aki naba taekini baikai n taeka ake ti reireinaki iai n te wanawana n aomata,+ ma n taeka ake ti reireinaki iai rinanon te taamnei,+ ngkai ti kabonganai taeka aika bwain te taamnei ni kabwarabwarai* iai bwaai n taamnei. 14  Ma e aki kona ni butimwaei* baike a kaotaki n taamnein te Atua, te aomata ae kairaki ni baike e tangiri nanona, bwa bon te nanobaba baikai irouna, ao e aki kona naba n atai, ibukina bwa a neneraki baikai rinanon te taamnei. 15  Ma e neneri bwaai ni kabane+ te aomata ae kairaki n taamnein te Atua, ma e aki neneraki arona iroun te aomata temanna. 16  Bwa “antai ae kona n ataa ana iango Iehova,* bwa tao e na reireinna?”+ Ma bon iai iroura ana iango Kristo.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “kamatea i aon te kai.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “n ikotii.”
Ke, “karekei.”
Nora Buk. A5.