Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 16:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te angabwai ibukia Kristian i Ierutarem (1-4)

  • Ana babaire Bauro ni mwanangana (5-9)

  • Baireani mwanangaia Timoteo ma Aboro (10-12)

  • Taeka ni kaungaunga ao ni kamauri (13-24)

16  Ni kaineti ngkanne ma te angabwai ae rikoaki ibukia te koraki aika itiaki,*+ kam na kakairi naba n taiani kaetieti ake I anga nakoia ekaretia ake i Karatia.  Ni katoaa moanibongin* te wiki, ao e riai ni kaokoroi ana bwai temanna ma temanna ni kawakinna ni kaineti ma are boni kaubwaina, bwa e aonga n aki karaoaki te rikobwai ngkana I roko.  Ma n rokou ikanne, ao N na kanakoia te koraki ake kam taekinia n ami reta+ bwa a kona n onimakinaki, bwa a na nikiri ami bwaintituaraoi i Ierutarem.  Ma ngkana arona bwa I riai naba n nako ikekei, ao a na irai nako ikekei.  Ma N na kawaringkami ngkana I rinanoni Maketonia, bwa N na rinanoni Maketonia,+  ao tao N na tiku i rarikimi tabeua te tai, ke ni kakatoka tain te kamwaitoro i rarikimi, bwa kam aonga ni bakaborauai nako ike N na nako iai.  Bwa I aki kani moaningkami ngkai i aoni kawaiu, bwa I kantaningaia bwa N na tiku i rarikimi tabeua te tai+ ngkana e kariaia Iehova.*  Ma N na tiku i Ebeto+ ni karokoa te Toa ae Bentekota,  ibukina bwa e a kaukaki nakoiu mataroan te mwakuri ae bati,*+ ma a bati taani kakaaitara. 10  Ao ngkana e roko iroumi Timoteo,+ ao taraia raoi bwa e na aki maakiningkami, bwa e karaoa ana mwakuri Iehova*+ n ai arou naba. 11  Mangaia ae ke e tai kakeaa bongana temanna. Bakaboraua ma te rau, bwa e aonga n roko irou ikai, bwa I tataningaia ma taari. 12  Ni kaineti ngkanne ma Aboro+ are tarira, I tebonna bwa e na kawaringkami ma taari. Tiaki nanona ni kan roko ngkai, ma ane e na roko n reken ana tai. 13  Kamarurungingkami,+ teei n nene n te onimaki,+ waaki ma te ninikoria,*+ ao kakorakoraingkami.+ 14  Karaoi bwaai ni kabane ake kam karaoi, ma te tangira.+ 15  Ao I kaungaingkami taari ni kangai: Kam bon ataiia kaaini batan Tetebana bwa moan uaa i Akaia, ao a anga nanoia ni beku ibukia te koraki aika itiaki.* 16  Kam bia teimatoa naba n aantaeka irouia aeka n aomata akanne, ao ai aomata nako ake a uaia n ibuobuoki ao ni bekutata.+ 17  Ma I kimwareirei ni menan Tetebana+ ma Boretunato ao Akaiko ikai, bwa a riki bwa taan onei mwimi ngkai kam aki mena ikai. 18  Bwa a kabebetea nanou* ao nanomi. Mangaia ae karineia aeka n aomata aikai. 19  A kanakoi aia kamauri nakoimi taian ekaretia ake i Atia.* A kamauringkami ma nanoia ni koaua i nanon te Uea, Akura ma Beritika n ikotaki ma te ekaretia are bobotaki n aia auti.+ 20  A kamauringkami taari ni kabane. Kamauri i marenami n tatabemaningkami nako n te kaboria* ae itiaki. 21  Aio ai bon au kamauri, ngai ae Bauro ae I koreia n oini baiu. 22  Ngkana iai ae e aki tangira te Uea, ao ke e maraia. An nakomai ara Uea! 23  Ke e mena iroumi ana akoi ae rianako te Uea ae Iesu. 24  Ke e mena au tangira iroumi ni kabane, ngkami aika taan rimwini Kristo Iesu.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Aio te bong ae aranaki ngkai bwa te Taabati. Bon te moanibong n aia wiki I-Iutaia.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “te mataroa ae warebwe.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “te nano ni mwaane.”
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Nora Nanon Taeka.
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.