Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 12:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bwaintangira man te taamnei (1-11)

  • Tii teuana te rabwata ma a bati bwaina (12-31)

12  Taari, I aki tangiringkami bwa kam na babanga ni kaineti ma bwaai n tituaraoi rinanon te taamnei.+  Bwa kam ataia bwa ngke kam mena ngkoa i buakon te natannaomata,* ao kam kairaraangaki ao ni kairakinako n aanga aika bati nakon taromauriaia bouannanti aika aki tataetae.+  I tuangingkami ngkai bwa akea ae e taetae rinanon taamnein te Atua ae e na kangai: “E maraia Iesu!” ao akea ae e kona ni kangai: “Te Uea Iesu!” ma tii ane e kairaki n te taamnei ae raoiroi.+  A kakaokoro bwaai n tituaraoi, ma tii teuana te taamnei,+  ao a kakaokoro taian nakoa,+ ma tii temanna te Uea.  A kakaokoro mwakuri* ma tii temanna te Atua ae karaoi mwakuri nako i nanoia aomata ni kabane.+  Ma e kaotaki bwa e mwamwakuri te taamnei rinanon temanna ma temanna ibukin te kantaninga ae manena.+  Bwa e anganaki temanna te konaa n taetae* ma te wanawana rinanon te taamnei, ao are temanna e anganaki te konaa n taetae ma te ataibwai rinanon naba te taamnei ae tii teuana aei,  ao are temanna te onimaki+ rinanon naba te taamnei aei, ao are temanna te bwaintituaraoi ae te katoki aoraki+ rinanon naba te taamnei ae tii teuana aei, 10  ao are temanna karaoani mwakuri ni kakai,+ ao are temanna te taetae ni burabeti, ao are temanna ataakin ae taeka raa ake a reke rinanon te taamnei ae raoiroi,+ ao are temanna te taetae n taetae aika kakaokoro,+ ao are temanna te kabwarai nanon taetae aika kakaokoro.+ 11  Ma a bane mwakuri aikai ni karaoaki n te taamnei ae tii teuana, bwa e tibwai baikai nakon temanna ma temanna n aron are e kantaningaia. 12  Bwa aron te rabwata ngkai tii teuana ma a bati bwaina nako, ao e ngae ngke a bati bwain nako te rabwata anne, ma bon te rabwata ae tii teuana+ baikanne, ao ai aron naba te Kristo. 13  Bwa ti bane ni bwabetitoaki n te taamnei ae tii teuana nakon te rabwata ae tii teuana, e ngae ngke I-Iutaia ke I-Kuriiti ke tooro ke inaomata ngaira, ma ti bane ni kamooaki n te taamnei anne. 14  Bwa bon tiaki tii teuana bwain te rabwata, ma a bati.+ 15  Ngkana arona bwa e kangai te wae, “Ngkai tiaki te bai ngai, ao tiaki ngai bwain te rabwata,” tiaki nanona bwa ai tiaki bwain te rabwata ngaia. 16  Ao ngkana arona bwa e kangai te taninga, “Ngkai tiaki te mata ngai, ao tiaki ngai bwain te rabwata,” tiaki nanona bwa ai tiaki bwain te rabwata ngaia. 17  Ngkana ai te mata te rabwata ni kabane, ao e a nga ngkanne te kakauongo? Ao ngkana ai te kakauongo ni kabane, ao e a nga ngkanne te aroboi? 18  Ma e a tia te Atua ni bairei bwain nako te rabwata, n ai aron nanona. 19  Ngkana ai tii te aekakina bwain nako te rabwata, ao e a kangaa ngkanne aron te rabwata? 20  Ma a bati bwain nako te rabwata ma tii teuana te rabwata. 21  E aki kona ni kangai te mata nakon te bai, “I aki kainnanoiko,” ke e aki kona naba ni kangai te atu nakoni waae, “I aki kainnanoingkami.” 22  Ma ni kaitaraan anne, a rangi ni kainnanoaki bwain nako te rabwata ake a taraa ni mamaara, 23  ao bwain te rabwata ake ti taku bwa a aki rine, ti a kabatiai riki karineaia,+ n te aro are a a karineaki riki iai bwain rabwatara ake a aki rine, 24  ma a aki kainnanoa te bwai teuana bwain rabwatara ake a tamaroa. Ma e katiteuanai bwain te rabwata te Atua ni kabatiai riki karineani bwain te rabwata ake a aki rine, 25  bwa e aonga n aki reke te iraraure n te rabwata, ma a na tabeakinia i marenaia bwain nako te rabwata n te aro ae tii te arona.+ 26  Ngkana e maraki bwain te rabwata teuana, ao a bane ni maraki ma ngaia bwaina ake tabeua,+ ke ngkana e karineaki bwain te rabwata teuana ao a bane ni kimwareirei ma ngaia bwaina ake tabeua.+ 27  Bon rabwatani Kristo ngkami ngkai,+ ao bwain rabwatana ngkami n tatabemaningkami nako.+ 28  Ao e a tia te Atua ni bairei aroia kaain te ekaretia aika kakaokoro: bwa te moan, abotoro,+ te kauoua, burabeti,+ te katenua, taan angareirei,+ ao imwina mwakuri ni kakai,+ ao imwina te bwaintituaraoi ae te katoki aoraki,+ mwakuri n ibuobuoki, taiani konabwai ni kairiri,+ ao ai taetae n taetae aika kakaokoro.+ 29  Abotoro ngaiia ni kabane? Burabeti ngaiia ni kabane? Taan angareirei ngaiia ni kabane? Taani karaoi mwakuri ni kakai ngaiia ni kabane? 30  Iai irouia ni kabane te bwaintituaraoi ae te katoki aoraki? Taan taetae n taetae aika kakaokoro ngaiia ni kabane?+ Taani kabwarai nanon taeka* ngaiia ni kabane?+ 31  Ma kam na teimatoa n ukoukori* bwaai n tituaraoi aika kakannato riki,+ ao N na kaota nakoimi te aro ae moan te raoiroi riki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te koraki aika aki onimaki.”
Ke, “waaki.”
Ke, “te rongorongo.”
Ke, “Taan raitaeka.”
Ke, “teimatoa n ingainga n ukoukori.”