An canadh tu gur i . . .

  • rudeigin nad chridhe?

  • dìreach sgeulachd?

  • riaghaltas anns na nèamhan?

 THA AM BÌOBALL AG RÀDH

“Cuiridh Dia nèimh suas rìoghachd nach tèid gu sìorraidh a sgrios.”​—Daniel 2:44, Am Bìoball Gàidhlig 1992.

“Thugadh dhuinne mac; agus bidh uachdaranachd [riaghaltas] air a ghualainn.”​—Isaiah 9:6.

THA SIN A’ CIALLACHADH DHUT

 AN CREID SINN LE CINNT DÈ THA ANNS A’ BHÌOBALL?

Creididh, airson co-dhiù dà adhbhar:

  • Sheall Ìosa dè nì an Rioghachd Dhè. Theagaisg Ìosa ciamar a’ dhèanamh sinn ùrnaigh. Thuirt e: “Thigeadh do rìoghachd. Dèanar do thoil air an talamh.” (Mata 6:9, 10) Ciamar a thachras seo?

    Nuair a bha Ìosa air an talamh, thug e biadh gu daoine leis an acras, rinn e leigheas agus thug e beatha gu nam mairbh! (Mata 15:29-38; Eòin 11:38-44) Bidh Ìosa Riaghaladair den Rìoghachd Dhè anns an àm ri teachd. Thug e ro-shealladh mìorbhaileach dè nì an rìoghachd airson daoine.​—Taisbeanadh 11:15.

  • Tha cùisean air an t-saoghal a’ sealltainn gun tig Rìoghachd Dhè a dh’aithghearr. Mus tigeadh Rìoghachd Dhè, thuirt Ìosa gum biodh ar saoghal làn cogaidhean, gortan agus crithean-talmhainn. An uair sin, biodh sìth air an t-saoghal.​—Mata 24:3, 7.

    Chì sinn na cùisean sin an-diugh. Mar sin, ’s urrainn misneachd a bhith againn gun cuir an Rìoghachd Dhè gu crìoch na trioblaidean seo.

 SMAOINICH AIR

Ciamar a bhios beatha coltach fo riaghladh Rìoghachd Dhè?

Tha am Bìoball a’ freagairt sin aig SALM 37:29 agus ISAIAH 65:21-23.