Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Fianaisean Iehòbha

Gàidhlig

Èist Ri Dia Agus Fan Beò Gu Sìorraidh

Ro-ràdh

Ro-ràdh

Tha Dia mar athair gràdhach. 1 Peadar 5:6, 7

’S e Dia ar Cruithear, agus tha cùram aige dhuinn. Dìreach mar a theagaisgeas athair gràdhach a chlann fhèin tha Dia a teagaisg dhaoine sa h-uile àite an dòigh-beatha as fheàrr dhaibh a chleachdadh.

Tha Dia a foillseachadh fìrinn phrìseil a tha gar lìonadh le sòlas agus dòchas.

Ma dh’èisteas tu fhèin ri Dia, stiùiridh agus dìonaidh e thu, còmhla ri taic dèiligeadh ri do thrioblaidean.

Ach tha barrachd ann—bi tu fhèin beò gu sìorraidh!

 Tha Dia ag ràdh rinn: ‘Thigibh am ionnsaigh-sa; èistibh, agus mairidh ur n-anam beò.’ Isaiah 55:3