Skip to content

Skip to table of contents

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

 EARRAN 13

Dè Nì Sinn Airson Dia a’ Thoileachadh

Dè Nì Sinn Airson Dia a’ Thoileachadh

Seachain droch rudan. 1 Corintianaich 6:9, 10

Ma tha gràdh againn air Iehòbha, cha dèan sinn rudan a tha gràineil dhàsan.

Chan eil Iehòbha airson sinn a bhi ri goid, dol air an t-daorach, no bhi ri mi-ghnàthachadh dhrogaichean.

Tha gràin aig Dia air muirt, casg-breith, agus fearas-feise. Chan eil e airson sinn a bhi sanntach, no bhi sabaid ri feadhainn eile.

Chan fhaod sinn a bhi dèanamh adhradh ri iodhailean, no bhi cleachdadh spioradachd.

Cha bhi àite idir anns am Pàrras thalmhainn a tha tighinn, airson daoine a tha ri droch rudan.

 Dèan rudan a tha math. Mata 7:12

Airson toileachas a thoirt do Dhè, feumaidh sinn oidhirp a dhèanamh airson a bhi coltach ris fhèin.

Seall gràdh do dhaoine eile le bhi coibhneil agus fialaidh.

Bi onarach.

Bi iochdmhor, agus cleachd mathanas.

Innse do chàch mu dheidhinn Iehòbha agus a dhòighean.—Isaiah 43:10.